Nacionalinio konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ laureatės

20-ajame nacionalinio mokinių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ etape šiais metais dalyvavo 1 243 mokiniai iš Lietuvos ir lietuviškų mokyklų užsienyje. 5–12 klasių mokinių kūryboje buvo įprasminama dramatiška XX a. Lietuvos istorija: tremtys, Holokaustas, partizaninis karas, neginkluotas pasipriešinimas, 1991 m. sausio įvykiai. Konkurso laureatėmis tapo ir mūsų gimnazijos IE kl. mokinės – Laura Miknevičiūtė ir Viktorija Klimaitė. Gimnazistės konkursui pristatė rašinius. Mokinėms konkursui padėjo pasiruošti lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Rasa Kvirevičienė ir Jūratė Dapkūnaitė bei istorijos mokytoja Virginija Pačkauskaitė-Venckūnienė.

Pasididžiavimo jausmą kelia tai, kad jaunajai kartai domėjimasis savo šalies praeitimi – skaudžia, dramatiška – aktualus, kad įprasminami žodžiai – „atmintis gyva, nes liudija“.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Laukaitienė