Netradicinės anglų kalbos pamokos

Rugsėjo 9 d. IIA klasės mokiniai vykdė netradicines anglų kalbos pamokas, kurios buvo skirtos praėjusių mokslo metų kurso kartojimui. Dirbdami grupėse mokiniai ruošė užduotis įvairiose platformose ir pristatė klasės draugams, siekdami sudominti ir įtvirtinti žinias. Viktorinose privalėjo atsispindėti kiekvienos grupės gauta tema, pagal kurią buvo sudarinėjami skirtingo turinio klausimai. Atlikdami užduotis gimnazistai skyrė dėmesio komandiniam darbui, bendruomeniškumui, galėjo ugdytis komunikavimo bei iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencijas.

Anglų kalbos mokytojos, Andžela Grikietienė ir Eglė Burbienė