NUO BALANDŽIO 2 D. IKI BIRŽELIO 29 D. GIMNAZIJOJE PRIIMAMI PRAŠYMAI DĖL MOKYMOSI

Pageidaujantys mokytis gimnazijoje, raštinėje (101 kab., I aukštas) pateikia šiuos dokumentus:

  • Pageidaujantys mokytis I–II gimnazijos klasėse:
  1. nustatytos formos prašymą (Prašymas dėl mokinio priėmimo į gimnazijos I–II kl.);
  2. mokinio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  3. įgyto išsilavinimo pažymėjimą (originalą) ar dokumentą, liudijantį ankstesnius mokymosi pasiekimus – mokyklos parengtą pažymą arba patvirtintą elektroninio dienyno I pusmečio ar II trimestro ataskaitą.
  • Pageidaujantys mokytis III–IV gimnazijos klasėse:
  1. nustatytos formos prašymą (Prašymas dėl mokinio priėmimo į gimnazijos III–IV kl.);
  2. mokinio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jei mokinys nesimokė Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijoje;
  3. įgyto išsilavinimo pažymėjimą (originalą) ar dokumentą, liudijantį ankstesnius mokymosi pasiekimus – mokyklos parengtą pažymą arba patvirtintą elektroninio dienyno I pusmečio ar II trimestro ataskaitą, jei mokinys nesimokė Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijoje.

Mokinių priėmimo į gimnaziją atrankos kriterijai
Mokymo sutartis I–II kl.
Mokymo sutartis III–IV kl.
Duomenys apie mokinį
Duomenys apie klasių komplektus ir kandidatų prašymus 2018–2019 m. m.

Kreiptis į gimnazijos administraciją

Tel. nr.: (8 342) 20 951;
El. p.: ausros.rastine@vilkaviskis.lt