Nuotolinės matematikos pamokos su VDU lektoriais

Siekiant pagerinti mokinių matematikos mokymosi pasiekimus nuo gegužės 9 dienos sėkmingai startavo nuotolinės pamokos su VDU lektoriais. Gegužės 9, 16 ir 29 dienomis vyks „Funkcijų grafikų transformacijos“ pamokos, kurias ves VDU Matematikos ir statistikos katedros lektorė Rūta Juozaitienė. Užsiėmimų metu bus apžvelgtos pagrindines grafikų transformacijas, tokias kaip postūmis, deformacija, atspindys ir modulio ženklas. Analizuojami funkcijos išraiškos pokyčiai bei jų įtaka funkcijos grafiniam atvaizdavimui. Didelis dėmesys skiriamas praktiniams uždaviniams, kurie ne tik padeda įtvirtinti žinias, bet ir skatina kritinį mąstymą. Užsiėmimo metu sukuriama dinamišką mokymosi aplinką, kuri skatinta dalyvius aktyviai įsitraukti į mokymosi procesą. Tuo tikslu pasitelkiamas Desmos kompiuterinį įrankis, kuris suteikia galimybę interaktyviai eksperimentuoti su grafikais bei lengvai išbandyti įvairias transformacijas.

Gegužės 15, 22 ir 30 dienomis vyks matematikos užsiėmimas tema „Kombinatorikos ir tikimybių teorijos pradmenys“ skirtas 11–12 kl. mokiniams. Užsiėmimo tikslas – pritaikyti kombinatorikos ir tikimybių teorijos žinias praktiškai. Jo metu bus sprendžiami realaus gyvenimo kontekstą turintys uždaviniai, atliekamos interaktyvios užduotys, diskutuojama mažose grupelėse. Nuotolins pamokas veda Vytauto Didžiojo universiteto Matematikos ir statistikos katedros lektorė, VDU STEAM didaktikos centro jaunesnioji mokslo darbuotoja Simona Jokubauskienė.