Padėkos popietė „Atradimų keliu“

Nepaprastai greitai prabėgo dar vieni mokslo metai. Vieniems jie buvo labai įtempti, kitiems įdomūs ir neįprasti. Kaip ir kiekvienais metais, artėjant mokslo metų pabaigai pakvietėme gimnazijos bendruomenę į padėkos popietę. Renginyje prisiminėme kuo besibaigiantys mokslo metai buvo lemtingi, geri, dosnūs Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos bendruomenei. Su kiekvienais metais vis ilgėja konkursų ir olimpiadų nugalėtojų sąrašas, o tai reiškia, kad gimnazistai stengiasi, tobulėja, galvoja apie savo ateitį. Gimnazijos direktorius Arūnas Serneckas pasidžiaugė gimnazistų pasiekimais ir linkėjo visiems nesustoti bei tobulėti. Padėkos popietę vedė gimnazistai Ida Munikaitė, IC kl. ir Domas Svobonas, IIC kl. Renginio vedantieji džiaugėsi bendraamžių pasiekimais ir laimėjimais. 2023–2024 m. m. metais ypač džiugino laimėjimai respublikiniuose konkursuose, kur 12 gimnazistų lydėjo sėkmė ir jie laimėjo prizines vietas. Gimnazijos bendruomenė tiki, kad geri pasiekimai olimpiadose, konkursuose – tai raktas į sėkmę siekiant rezultatų. Mokykloje prabėgę mokslo metai su vaikišku čiauškėjimu, su paauglystės padūkimu, su jaunatvišku susimąstymu atrodo tokie trumpi… netrukus mokyklinį suolą paliks abiturientai. Padėkos popietės metu, visi susirinkusieji džiaugėsi jų sėkmėmis. Ida ir Domas dėkojo abiturientams už gražias akimirkas gimnazijoje ir laiką kartu. Renginyje dalyvavo merginų šokių kolektyvas „Norija“, gimnazistų choras. Jų atliekamos dainos, šokiai dovanojo geras emocijas ir galimybę įsitikinti, kad ne tik akademinių žinių gimnazistai siekia, bet yra kūrybiški ir aktyvūs bendruomenės nariai. Smagu, kad galime pasidžiaugti ir kitų klasių mokinių laimėjimais. Yra gausus būrys III, II klasių mokinių, kurie nenustoja tyrinėti, atrasti, pažinti. Pirmokams 2023–2024 m. m. buvo tikrai nelengvi ir kitokie: nauji susitikimai su mokytojais, draugais, kitos mokyklos erdvės. Esame įsitikinę, kad laimėjimų ateityje tik daugės. Tai tik pirmieji subrandinti mokslo sėkmės vaisiai gimnazijoje.

Gimnazistams pasiekti gerų rezultatų olimpiadose ir konkursuose padėjo mokytojai.

Daug nulemia mokytojo pasakytas žodis, nesibaigianti kantrybė ir gerumas. Mokytojai yra tie žmonės, kurie palaiko ir padrąsina įgyvendinti svajones.

Labai džiaugiamės, kad padėkos popietėje galėjome išgirsti bei pamatyti ir muzikuojančius tėvus. Jie palaiko, drąsina ir dvasiškai stiprina ne tik mokslo kely.

Mokykla – tai raktas į pasaulį. Joje dalijamos žinios, gyvenimiška patirtis. Užbaigiant padėkos popietę, vedantieji Ida ir Domas kvietė visus tęsti prasmingus darbus, skleidžiant mokslo šviesą, gėrį ir grožį. Nuoširdžiai dėkojo visiems susirinkusiems, kolektyvų vadovams ir asociacijai „Aušriečiai“ už suvenyrus.