Dėl „B“ kategorijos vairavimo mokymosi

Informuojame, kad besimokantiems vairavimo, „B“ kategorijai, mokiniams šiomis dienomis mokytojas atsiųs (TAMO dienynu arba elektroniniu paštu) prisijungimo kodus, kuriuos galėsite naudoti, atlikdami eismo bilietų užduotis. Prisijungimo kodai ir mokymasis šiuo būdu, mokiniams papildomai nieko nekainuos. Gimnazija pasirūpins, kad mokiniams skirtas valandas vairavimo teorijos mokymuisi, eismo bilietų praktiniam atlikimui, galėtumėte ruoštis namuose.

Skaityti daugiau >>

Ugdymo proceso nuotoliniu būdu organizavimas Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijoje nuo 2020-03-30

  1. Ugdymo procesas nuotoliniu būdu pagal galiojančius pamokų ir kitų ugdomųjų veiklų tvarkaraščius vykdomas nuo 2020 m. kovo 30 d.
  2. Mokytojas savo pamokų, ugdomųjų veiklų metu turi būti pasiekiamas elektroninėje aplinkoje mokiniams, jo tėvams, gimnazijos administracijai.
  3. Nuotolinis ugdymas gimnazijoje organizuojamas per elektroninį dienyną, elektroninį paštą ir kitas mokytojo pasirinktas, mokiniams prieinamas virtualias mokymo(si) aplinkas.

Skaityti daugiau >>

NUO BALANDŽIO 1 D. IKI BIRŽELIO 30 D. GIMNAZIJOJE PRIIMAMI PRAŠYMAI DĖL MOKINIŲ MOKYMOSI I–IV KLASĖSE

Karantino sąlygomis mokiniai į gimnaziją iki priimami:

Pateikite nustatytos formos prašymą (prašymo dėl priėmimo 2020 m. į I–II kl. forma, prašymo dėl priėmimo 2020 m. į III–IV kl. forma) ir sutikimą tvarkyti asmens duomenis gimnazijoje nuo 9.00 iki 12.00 val., nuo 13.00 iki 16.00 val.

Prašymą ir sutikimą galima pateikti:

1) atsispausdinkite, užpildykite prašymą, sutikimą ir juos atneškite į gimnaziją.

Skaityti daugiau >>

Dalyvavome Nacionaliniame ekonomikos egzamine

Neplanuotų pavasario atostogų metu karantino sąlygomis net 44 mūsų mokyklos mokiniai trečiadienį (25 dieną) dalyvavo Nacionaliniame ekonomikos egzamine. Egzaminą jau kelinti metai iš eilės organizuoja LLRI specialioje interneto svetainėje. Egzamino metu reikėjo atsakyti į 30 testo ir vieną atvirą klausimą.

Džiaugiuosi tokia dalyvavusių gausa. Kiekvieną dieną mes turime spręsti ne tik moralines dilemas, bet ir ekonomines problemas.

Skaityti daugiau >>

Varžytuvės „Tautos istorija kalbos lobynuose slypi“

Kovo 10 dieną Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos mokiniai drauge su juos ruošusiomis lietuvių kalbos ir literatūros mokytojomis dalyvavo Lietuvių kalbos dienoms paminėti skirtose varžytuvėse „Tautos istorija kalbos lobynuose slypi“. Varžytuves organizavo Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centras-muziejus bei savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius. Varžytuvės skirtos Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui paminėti bei lietuvių kalbos sklaidai ir kalbos prestižui didinti.

Skaityti daugiau >>