Gimnazijos partnerystė „Erasmus+“ projekte

Gruodžio 1 d. buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Marijampolės J. Totoraičio progimnazija, pagal kurią, Vilkaviškio „Aušros“ gimnazija, kaip partnerė, dalyvaus Erasmus+ projekto „Smart Waste Management for Smarter Cluster Schools“ („Sumanus atliekų panaudojimas išmanių mokyklų grupėje“) veiklose. Sumanus atliekų panaudojimas – švaresnė ir gražesnė aplinka – tai pagrindinis projekto tikslas. Gimnazijos bendruomenės nariai dalyvaus seminaruose, dirbtuvėse ir kt.

Skaityti daugiau >>

2020 m. gruodžio 10 d., organizuojama TĖVŲ DIENA

Mieli tėveliai,

Šiuo metu visi išgyvename ypatingą laikotarpį su kitomis sąlygomis, bandome įveikti naujus iššūkius ir prisitaikyti prie esamos situacijos. Jūs turite galimybę nuolat domėtis savo vaikų mokymusi ir pažanga elektroniniame dienyne, tačiau gruodžio mėn. 10 d. nuo 16.00–18.00 val. kviečiame pabendrauti su dalykų mokytojais, klasių vadovėmis ir administracija, nuotoliniu būdu.

Skaityti daugiau >>

Virtualios klasės valandėlės

Penktadienio rytą, IC ir ID klasių gimnazistams vyko klasių valandėlės su savanore Julija iš Sankt Peterburgo, nuotoliniu būdu. Gimnazistams Julija trumpai pristatė savo šeimą, papasakojo kur studijavo, ką mėgsta veikti laisvalaikiu. Julija, iki dalyvavimo Europos Solidarumo korpuso projekte „Heroes“ mokėsi Rusijoje, Estijoje, Anglijoje bei turi patirties dalyvaujant kituose tarptautiniuose projektuose.

Skaityti daugiau >>

„Gimtoji žemė tavęs ilgisi ir savo širdyje Tavęs didžiai pasigenda“

Sveikiname Vilkaviškio rajono bendrojo ugdymo mokyklų meno darbų konkurso, skirto Antanui Vaičiulaičiui „Gimtoji žemė tavęs ilgisi ir savo širdyje Tavęs didžiai pasigenda“, nugalėtojas: laureatėAistė Aleknavičiūtė, IVB kl., II vietaGustina Maksvytytė, IIIB kl., III vietaMilda Penkaitytė,IA kl. (jų mokytoja R. Viktažentienė) ir III vieta Emilija Flejieraitė, IVB kl.

Skaityti daugiau >>

Ugdymas gimnazijoje nuo lapkričio 23 dienos

Gimnazijoje nuo 2020 m. lapkričio 23 d., Lietuvos Respublikos Vyriausybės  nustatytu karantino laikotarpiu, I–IV klasių mokinių mokymas bus organizuojamas nuotoliniu mokymo organizavimo būdu.

Siekiant suteikti mokiniams pedagoginę pagalbą, laikantis saugumo reikalavimų, reguliuojant mokinių srautus, gimnazijoje kasdieniu mokymo organizavimo būdu organizuosime dalykų konsultacijas.

Skaityti daugiau >>

Gimnazijoje pradėjo veikti saulės fotovoltinė elektrinė

Vilkaviškio „Aušros“ gimnazija 2019 m., siekdama įgyvendinti projektą „60 kw galios fotovoltinės elektrinės įrengimas Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijoje“ pateikė paraišką subsidijai gauti pagal Klimato kaitos programos priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose“. Projekto vertė – 48453,02 Eur (38762,43 Eur subsidija iš APVA ir 9690,59 Eur – Vilkaviškio r.

Skaityti daugiau >>

Kas naujo gimnazijos bibliotekoje?

Tiems, kurie neturite galimybės apsilankyti gimnazijos bibliotekoje, kviečiame virtualiai susipažinti su bibliotekos naujienomis:

Skaityti daugiau >>

Virtualus susitikimas su VVPI projektų vadove Aiste ir Europos solidarumo korpuso savanore Julija Medvedeva

2020-ieji metai – ypatingi. Karantino laikotarpis apribojo galimybes susitikti su gimnazistais Europos solidarumo korpuso savanorėms. Ulker Alasgarova, atvykusi rugsėjo mėn. pabaigoje iš Azerbaidžano, dar turėjo galimybę susipažinti su mokyklos bendruomene, dalyvauti renginiuose ir kitose veiklose, organizuojamose ne tik gimnazijoje. Šis laikotarpis privertė ieškoti būdų ir metodų kaip bendrauti ir bendradarbiauti su jaunimu.

Skaityti daugiau >>

„Skirtingi pasauliai“

„Skirtingi pasauliai“ – fotografijų paroda tolerancijos dienos proga

Skaityti daugiau >>