Palydėjome Sūduvos metus

 2022-ieji metai LR Seimo nutarimu buvo paskelbti Sūduvos metais. Apsisuko metų ratas ir jau skaičiuoja paskutines dienas. Atsisveikinti su Sūduvos metais „Aušros“ gimnazija pasikvietė folkloro ansamblį „Sūduviai“. Ansamblio vadovė Jūratė Drunienė papasakojo apie sūduvių kalbą, dainas, tautinio kostiumo grožį. Šventės metu išgirdome liaudies dainų, mokėmės suvalkietiškų šokių, klausėmės pasakos. Renginyje patarimus iš dr. Jono Basanavičiaus lobyno, kalbėdamos senąja suvalkietiška tarme, dalino gimnazijos „pasakorės“ Miglė Paužaitė ir Smiltė Suchoževskaitė. Pavyzdžiui, ar žinojote, kad „jei nori, kad vasarą strėnų neskaudėtų, tai išgirdus pirmąsyk griaujant, reik ant žemės atsigulus ristis“ arba, kad anksčiau artėjant Kūčioms tikėjo: „…kai pavalgo Kūčią, palieka šaukštus ant stalo, o ant rytojaus užsikėlę žiūri, katro šaukštas apvirtęs aukštielnykas, tai, sako, tas žmogus tą metą mirs“…

Sūduva, geriau žinoma kaip Suvalkija, nuo seno garsėja savo kultūra, papročiais, žymiais žmonėmis. Džiugu, kad yra bendruomenių, puoselėjančių tautiškumą, suvalkietišką kultūrą. Džiaugiamės, kad nors ir gerokai „ligų praretintas“, ansamblis „Sūduviai“ atvyko į gimnaziją ir atnešė dovanų – visą puokštę liaudies dainų ir šokių. Gimnazistai labai noriai mokėsi šokių, nors pagal Advento tradiciją šokti gal ir nereikėtų. Tačiau mes visa tai turime perimti ir dalinti ateinančioms kartoms, kad išsisklaidę po platųjį pasaulį, širdyje visuomet jaustume esantys sūduviai.

Bibliotekos vedėja Joalita Arbačiauskienė