Pasidžiaugėme aktyviausiais bibliotekos skaitytojais, kūrėjais ir rėmėjais

„Žmogaus protas viską atrakina trimis raktais – skaitmeniu, raide ir nata. Žinoti. Mąstyti. Svajoti. Tai apima viską,“ – taip teigė žymus prancūzų poetas, rašytojas, tapytojas ir dizaineris V. Hugo. Gegužės 28 d. susirinkome šiais raktais atrakinti melodiją, poetinį žodį ir pasidžiaugti pačiais aktyviausiais gimnazijos bibliotekos skaitytojais ir rėmėjais.

Aktyviausiais bibliotekos skaitytojais 2023–2024 m. m. tapo: Tomas Kriščiūnas, IA kl., Neila Narkevičiūtė, IA kl., Rusnė Savickaitė, IC kl., Rusnė Grinevičiūtė, IIA kl., Monika Liogytė, IIB kl., Rūta Inkrataitė, IIC kl., Samanta Sažanytė, IIE kl., Ainė Neiberkaitė, IIIA kl., Augustė Paulėkaitė, Patricija Pečkytė, Aistė ir Smiltė Skripkiūnaitės iš IIIB kl., Austėja Šlekaitytė, Adriana Jucaitytė, Lėja Bendoraitytė iš IIIC kl., Viktorija Skauminaitė, IIIE kl., Kotryna Striokaitė, IVB kl., Aušrinė Juozelytė, IVC kl., Gabrielė Dabulevičiūtė, Gabija Krunkauskaitė, Paulina Uldinskaitė ir Elinga Raginytė iš IVD kl. Taip pat mokytojai – Danutė Voitiuk, Virginija Bartkuvienė, Rima Pėčelienė, Sonata Saukienė, buvusi mokytoja Jūratė Barzdaitienė, kiti gimnazijos bendruomenės nariai – Eglė Baltrušaitienė, Gintautas Kojutis. Už bibliotekos turtinimą dėkojame Daivai Čėsnienei ir Loretai Auksoraitytei, už vizualinius sprendimus puošiant bibliotekos erdves mokinių darbais – Redai Viktažentienei, už techninę pagalbą – Antanui Budriui. Aktyviausiai skaičiusia klase tapo IIA klasė, kurią skaityti skatino lietuvių kalbos mokytoja Vaida Kainauskienė.

Renginį vedė Liepa Čibirkaitė ir Miglė Veršinskaitė (IIC kl.), savo kūrybos poeziją skaitė Ugnė Šukytė (IB kl.) ir Meda Geibaitytė (IIIC kl.), muzikinius intarpus dovanojo Neringa Dėdinaitė (IVD kl.) ir Ignas Kocius (IB kl.).

„Jeigu mes norime ką nors sukurti, mes turime kuo nors būti,“– kažkada pasakė Johanas Volfgangas Gėtė. Visi kartu sukūrėme šventę – poezijos, muzikos, skaitymo, knygos ir žmogaus šventę. Nuoširdus AČIŪ visiems skaitytojams, rėmėjams, pagalbininkams ir bibliotekos bičiuliams! Artėja vasara, raskime laiko pailsėti kartu su eilėraščiu, muzika ir… gera knyga!

Bibliotekininkės