Dokumentai

Bibliotekos veiklą reglamentuojantys teisės aktai:

 

Bibliotekos-informacijos centro veiklą reglamentuojantys dokumentai

1.  Bibliotekos-informacijos centro vidaus tvarkos taisyklės.

2.  Bibliotekos-informacijos centro nuostatai.

3.  Bibliotekos-informacijos centro fondo apsaugos nuostatai.

4.  Bibliotekos-informacijos centro metinis veiklos planas.

5.  Bibliotekos-informacijos centro darbuotojų pareigybiniai nuostatai.

 

Gimnazijos bibliotekos-informacijos centro fondo ir darbo apskaitos dokumentai:

1.  Bibliotekos fondo bendrosios apskaitos knyga.

2.  Bibliotekos fondo inventorinė knyga.

3.  Knygų pirkimo bei nurašymo dokumentai.

4.  Dovanotų knygų apskaita.

5.  Skaitytojų pamestų ir vietoj jų priimtų  spaudinių apskaita.

6.  Bibliotekos metinės darbo ataskaitos.

7.  Bibliotekos darbo dienoraštis (excel).

8.   Elektroninių paslaugų apskaita, MOBIS e-katalogas.

9.   Skaitytojų formuliarai.

10.  Vadovėlių fondo darbo apskaitos dokumentai:

a)  aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas;

b)  užsakymo ir viešųjų pirkimų protokolai;

c)  vadovėlių fondo visuminės apskaitos knyga;

d)  vadovėlių kartoteka;

e)  vadovėlių išdavimo – grąžinimo sąsiuviniai;

f)  vadovėlių nurašymo dokumentai;

g)  vadovėlių ataskaita.

11.  Periodinių leidinių įsigijimo, saugojimo ir išdavimo tvarka.