I klasė

PROGRAMINĖS LITERATŪROS SĄRAŠAS

Pageidautina, jog mokiniai perskaitytų vidutiniškai vieną neprograminės literatūros knygą per mėnesį. Rekomenduojamos literatūros priskyrimas konkrečiai klasei sąlygiškas (I klasės mokinys gali skaityti knygas ir iš kitoms klasėms siūlomų sąrašų).

Per pamokas nagrinėjamų (pateikiami paryškintu šriftu) ir rekomenduojamų perskaityti literatūros kūrinių sąrašas (I gimnazijos klasei).

I KLASĖ

I tema. Knygų skaitymas – savęs ir pasaulio pažinimo būdas

 • V.Juknaitė „Išsiduosi. Balsu“.
 • Pasirinktas užsienio autoriaus kūrinys.
 • Esė ir publicistika apie knygos ir skaitymo vertę šiandien.
 • R. Granauskas „Laimingiausioji vasara“ (iš „Trečias gyvenimas“).
 • I. Meras „Ties gatvės žibintu“.
 • R. M. Remarkas „Trys draugai“.
 • M. Haddon „Tas keistas nutikimas šuniui naktį“.
 • J. Gorderis (J. Gaarder) „Sofijos pasaulis“.

II tema. Žmogus ir tėvynė

 • S .Geda „Giesmė apie pasaulio medį“.
 • Vydūnas „Tėvynė ir žmogus“ (iš Vydūnas „Septyni šimtmečiai lietuvių ir vokiečių santykių“).
 • R. Gavelis „Jauno žmogaus memuarai“ (12 laiškas, ištraukos).
 • P. Vaičaitis „Yra šalis“.
 • J. Degutytė „Mažutė“, „Aš – Tavo“, „Gimtoji kalba“, „Monologas akmeniui“.
 • Liūnė Sutema „Nebėra nieko svetimo“, „Taip gera kalbinti tuos, kurių nebėra…“.
 • A. Mackus ‚Netikėjimas“, „Užsklanda: rečitatyvas ir šauksmas“, „Lietuva“.
 • N. Vėlius „Pasaulio modelis“ (iš „Senovės baltų pasaulėžiūra“).
 • G. Grajauskas „Lietuviai“.
 • S. Čiurlionienė-Kymantaitė „Apie tautos auklėjimą“.
 • V. Zaborskaitė „Apie tautą“, „Apie patriotizmą“, „Apie kalbą“ (iš kn. „Gairės“).
 • D. Sauka „Apie kaltę“ (iš kn. „Gairės“).
 • V. Daujotytė „Apie tėvynę“ (iš kn. „Gairės“).
 • V. Kavolis „Gyvasis lietuviškumas“ (iš „Nepriklausomųjų kelias“).
 • A. J. Greimas „Būti lietuviu“.

III tema. Kūryba žmogaus gyvenime

 • I. Šeinius „Kuprelis“.
 • O. Vaildas „Doriano Grėjaus portretas“ arba kitas pasirinktas užsienio autoriaus kūrinys.
 • M. K. Čiurlionis „Laiškai Sofijai“ (ištraukos).
 • H. Radausko, J. Aisčio, A. Nykos-Niliūno, A. Marčėno eilėraščiai apie kūrybą.
 • L. S. Černiauskaitė „Benedikto slenksčiai“.
 • Dž. Londonas „Martinas Idenas“.
 • R. M. Rilkė „Laiškai jaunam poetui“.
 • M. Ivaškevičius „Stilius plius“.

IV tema. Dialogas su tradicija: mitas, tautosaka, literatūra

 • Pokalbis su Marija Gimbutiene „Iš paskutiniųjų profesorės Marijos Gimbutienės susitikimų“
 • (ištraukos) (M. Gimbutienė. „Laimos palytėta“, p. 115-125).
 • Pokalbis su Norbertu Vėliumi „Apie etninę kultūrą. Pokalbis su N. Vėliumi“ (Norbertas Vėlius, p. 393–400).
 • Pokalbis su Gintaru Beresnevičiumi „Duetas XIV. Pokalbininkas etnologas Gintaras Beresnevičius“
 • (T. Sakalauskas, „Duetai“, p. 171–187).
 • M. Valančius „Apie senųjų žemaičių tikėjimą“, „Apie žemaičių krikštą“ (M. Valančius „Žemaičių vyskupystė“, 17 ir 25 skirsniai).

 1 potemė. Mitai aiškina pasaulį

 • Lietuvių sakmės (apie dievus ir kitas mitines būtybes).
 • Pasakojimai apie Sovijų, Vaidevutį, Palemoną.
 • „Sužeistas vėjas“, „Kaip atsirado žemė“ (sud. N. Vėlius).
 • „Žemės atmintis“ (sud. B. Kerbelytė).
 • G. Beresnevičius „Lietuvių religija ir mitologija“.
 • G. Beresnevičius „Trumpas lietuvių ir prūsų religijos žodynas“.
 • S. Daukantas „Darbai senovės lietuvių ir žemaičių“ (pasakojimas apie Vaidevutį).

 2 potemė. Pasakos gyvybingumas

 • „Eglė žalčių karalienė“
 • „Gyvasis vanduo“, „Lietuvių liaudies stebuklinės pasakos“ („Apie baltąjį vilką“, „Gyvatė pati“, „Marti iš jaujos“, „Gulbė karaliaus pati“).
 • J. Kaupas „Pasaka ir realybė“.
 • M. Martinaičio pjesė-pasaka „Žemės duktė“.
 • K. Saja „Po to, kai jie pavirto medžiais“.

 3 potemė. Liaudies daina ir dainiškoji poezija

 • Liaudies daina (3 pasirinktos dainos).
 • A. Strazdas „Strazdas“.
 • A. Vienažindys „Ilgu ilgu man ant svieto“ arba „Linksminkimos“.
 • M. Martinaitis „ Kai sirpsta vyšnios“.
 • Just. Marcinkevičius „Dienoraščiai ir datos“ (ištrauka „O, liaudies žodi, sandoros lobyne!“).
 • G. Beresnevičius „Dainavimas atsistojus“.
 • G. Baranauskas „Dainu dainelę“.
 • Maironis „Oi neverk, matušėle“.
 • S. Nėris „Grįšiu“, „Mūsų dienos kaip šventė“.
 • P. Širvys „Kai brendu naktimi“.
 • J. Strielkūnas „Žiedas vėjuotą rudens dieną“.

 4 potemė. Tapatybės raiška literatūroje

 • K. Donelaitis „Metai“ (ištraukos).
 • Žemaitė „Marti“.
 • V .Krėvė „Skerdžius“.
 • I. Simonaitytė „Aukštujų Šimonių likimas“.
 • L. Baliukevičius-Dzūkas „Dienoraštis“ (ištrauka).
 • R. Granauskas „Kai šlama ąžuolai“ arba „Liūdnosios upės“.
 • A. Landsbergis „Žodžiai, gražieji žodžiai“.
 • V. Kudirka „Iš mano atsiminimų keletas žodelių“.
 • M. Martinaitis „Apie darbą“ (iš kn. „Gairės“).
 • R. Granauskas „Gyvenimas po klevu“, novelės iš rinkinio „Duonos valgytojai“.
 • A. Miškinis „Žaliaduonių gegužė“ (ištrauka).
 • B. Vilimaitė „Apsakymai apie Žemaitę“.
 • G. Petkevičaitė-Bitė „Karo meto dienoraštis“ (ištraukos).
 • V. Kavolis „Kudirkos epochos ženklai“, „Lietuvis kaip revoliucijos žmogus“.
 • I. Simonaitytė „Vilius Karalius“.
 • D. Staponkutė „Kartais ir maištas gydo“ (iš knygos „Iš dviejų renkuosi trečią“).
 • O. de Balzakas „Tėvas Gorijo“.
 • U. Lachauer „Rojaus kelias“.