II klasė

PROGRAMINĖS LITERATŪROS SĄRAŠAS

Pageidautina, jog mokiniai perskaitytų vidutiniškai vieną neprograminės literatūros knygą per mėnesį. Rekomenduojamos literatūros priskyrimas konkrečiai klasei sąlygiškas (I klasės mokinys gali skaityti knygas ir iš kitoms klasėms siūlomų sąrašų).

Per pamokas nagrinėjamų (pateikiami paryškintu šriftu) ir rekomenduojamų perskaityti literatūros kūrinių sąrašas (II gimnazijos klasei).

V tema. Antika ir jos ženklai literatūroje

1 potemė. Antikos mitai

 • Graikų mitai (Prometėjas, Sizifas, Narcizas, Orfėjas ir Euridikė, Dedalas ir Ikaras).
 • Pasirinktas mitą interpretuojantis lietuvių poeto eilėraštis.
 • Ovidijus „Metamorfozės“.
 • V. Mykolaitis-Putinas „Prometėjas“.
 • H. Radauskas „Afroditė ir Narcizas“.
 • J. Vaičiūnaitė „Orfėjas ir Euridikė“, „Keturi portretai“.

2 potemė. Herojinis epas

 • Homeras „Iliada“ (pasirinktos giesmės; siūloma: I. 1-445, 488-530; VI. 238-529; XVI. 257-868; XVIII. 468-617; XXIV.  322-804), Homeras „Odisėja“ (pasirinktos giesmės; siūloma: I. 1-95; V. 92-224, 366-493; VI. 110-250; IX. 82-115; X. 210-309; XII. 166-259; XIII. 352-411; XXI. 51-433).
 • Pasirinktas epą interpretuojantis lietuvių poeto eilėraštis.
 • Vergilijus „Eneida“.
 • V. Janavičius „Pakeliui į Atėnus“.
 • K. Bradūnas „Odisėjas buvo nekantrus“.
 • A. Nyka-Niliūnas „Laivų katalogas“.
 • H. Radauskas „Homero jaunystė“, „Tėvynės vėjas“.
 • A. A. Jonynas, M. Vilutis „Paskutinės dienos Itakėje“.

3 potemė. Laisvo žmogaus laikysenos

 • Periklio kalba laidojant atėniečius“ iš Tukidido „Peloponeso karo“ (ištraukos).
 • Sofoklis „Antigonė“.
 • Horacijus „Jaunimui“.
 • Kalbos, telkiančios bendruomenę, (iš N. Sadūnaitės kalbos teisme (ištraukos), 1975. S. Geda „ Žodis Lietuvai: kalba Persitvarkymo Sąjūdžio mitinge Vingio parke“ (1988.07.09). Just. Marcinkevičiaus „Kalba laidojant sausio 13 d. žuvusiuosius“. V. Landsbergis „Kalba Jungtinėse Tautose“ (1991.09.17).
 • Sokrato kalba teisme iš Platono „Sokrato apologijos“.
 • Ciceronas „Prieš Marką Antonijų“ (XIV filipika), „Apie bičiulystę“.
 • P. Karpavičius „Pamokslas, sakytas minint piliečius, paaukojusius gyvybę už laisvę ir tėvynę“ (ištraukos su Periklio ir Cicerono citatomis).
 • Plutarchas „Biografijos“ („Periklis“, „Ciceronas“, „Julijus Cezaris“ ir kitos).
 • Markas Aurelijus „Sau pačiam“.
 • Lucijus Anėjus Seneka „Laiškai Lucilijui“.
 • J. Basanavičius „Priekalba“ („Auszra“, 1883, Nr. 1).
 • A. Mickevičius „Jono Čečioto, kaip tikrojo nario, pasveikinimas“, 1819.
 • S. Stanevičius „Šlovė žemaičių“.
 • J. Degutytė „Antigonė“.

VI tema. Biblija ir jos tradicija

 • Senasis ir Naujasis Testamentai (ištraukos: Pirmasis pasakojimas apie Kūrimą (Pr 1, 1-31; 2, 1-4), Kainas ir Abelis (Pr 4, 1-16), Abraomo auka ir bandymas (Pr 22, 1-19), pasakojimas apie Babelio bokštą (Pr 11). Dovydo psalmės: Kūrėjo didybė ir žmogaus orumas Ps 8, Tremtinio malda Ps 42. Kalno pamokslas (Mt 5, 38-48), Palyginimas apie talentus (Mt 25, 14-30), Sūnaus palaidūno palyginimas (Lk 15, 11-32), Himnas meilei (1 Kor 13).
 • Pasirinkti trys lietuvių poezijos kūriniai, vienas prozos arba eseistinis kūrinys bibliniais motyvais.
 • Ekleziastas, Giesmių giesmė (ištraukos).
 • Evangelija pagal Morkų.
 • E. Auerbach „Odisėjo randas“ (iš „Mimezis“).
 • K. Donelaitis „Metai“ („Žiemos rūpesčių“ pabaiga).
 • J. Biliūnas „Lazda“, „Ubagas“.
 • M. K. Čiurlionis „Psalmė“.

Partizanų maldos.

 • A. Miškinis „Psalmės“ („Pasaulis be Dievo“, „Rūpintojėlis“ ir kt.).
 • V. Mykolaitis-Putinas „Rūpintojėlis“.
 • B. Brazdžionis „Ką sakė mūrininkas Jėzui tą naktį“.
 • B. Krivickas „Dovydas prieš Galijotą“.
 • K. Bradūnas „Krikšto vanduo“, „Joninių naktį“ (pasirinkti eilėraščiai).
 • S. Geda „Iš Testamento I“, „Iš Testamento II“.
 • D. Kajokas „Apie palaidūną ir paklydėlį“.
 • J. Sasnauskas „Pasmerkti gailestingumui“.

VII tema. Viduramžiai ir jų vaizdavimas literatūroje

1 potemė. Viduramžių pasaulis, herojai ir idealai

 • Dantė „Dieviškoji komedija“ (ištraukos).
 • T. Meloris „Pasakojimas apie karalių Artūrą (ištraukos) arba kitas pasirinktas riterinis romanas ar herojinis epas.
 • M. de Servantesas „Don Kichotas“ (ištraukos).
 • „Rolando giesmė“(ištraukos).
 • K. de Trua „Persevalis“, arba „Pasakojimas apie Gralį“.
 • Ž. Bedjė „Romanas apie Tristaną ir Izoldą“.
 • „Carmina burana“: vagantų poezija.
 • F. Rable „Gargantiua ir Pantagriuelis“ (ištraukos).
 • J. Aistis „Persevalis“.
 • V. Mačernis „Don Quijote“, „Zancho Panza“, „Don Kichoto ir Sančo Pansa pokalbis“.
 • J. Vaičiūnaitė „Lyg pėsčias karžygys“.

2 potemė. Viduramžių Lietuva: senojo ir krikščioniškojo pasaulių susidūrimas

 • Didžiųjų kunigaikščių laiškai (ištraukos iš: Gediminas „Laiškas Liubeko, Rostoko ir kitų miestų piliečiams, 1323 m. gegužės 26 d.“, Vytautas „Laiškas Šv. Romos imperijos imperatoriui Zigmantui, 1420 m. kovo 11 d.“, Vytautas „Laiškas Jogailai po Lucko suvažiavimo, 1429 m. vasario 17 d.“).
 • Just. Marcinkevičius „Mindaugas“.
 • „Didžiojo kunigaikščio Vytauto pagyrimas“ (iš „Trumpojo metraščių sąvado“).
 • K. Būga „Apie lietuvių asmens vardus“.
 • K. Bradūnas „Pokalbiai su karaliumi“.
 • B. Sruoga „Milžino paunksmė“.
 • J. Grušas „Herkus Mantas“.

VIII tema. Santykis su tradicija XX ir XXI a. literatūroje

1 potemė. Vertybių patikrinimas: gėrio ir blogio kova

 • J. Meras „Lygiosios trunka akimirką“.
 • J. Grušas „Meilė, džiazas ir velnias“.
 • W. Goldingas „Musių valdovas“.
 • Dž. Orvelas „Gyvulių ūkis“.
 • A. Šlepikas „Mano vardas Marytė“.
 • M. Bulgakovas „Šuns širdis“.
 • Dž. D. Selindžeris „Rugiuose prie bedugnės“.
 • J. Ešer (J. Asher) „Trylika priežasčių kodėl“.

2 potemė. Tradicijos provokavimas ir žaidimas

 • K. Ostrauskas „Jūratė ir Kastytis“ arba kita pasirinkta pjesė.
 • K. Binkis „100 pavasarių“ (3 pasirinkti eilėraščiai).
 • „Keturių vėjų manifestas“.
 • S. Gedos eilėraščiai.
 • S. T. Kondrotas „Įvairių laikų istorijos“, „Žalčio žvilgsnis“.
 • G. Beresnevičius „Tikrasis istorijos veidas“, „Iš gyvenimo rašytojų Lietuvos“ (ištraukos iš „Pabėgęs dvaras“).
 • G. G. Markesas „Šimtas metų vienatvės“.
 • U. Eco „Rožės vardas“.