Patyriminėje konferencijoje pranešimus skaitė ne tik gimnazistai

Gimnazijoje vyko tradicinė mokinių patyriminė konferencija, kuri šiais metais buvo skirta Sūduvos krašto metams. Konferencijos pradžioje sveikinimo žodį tarė gimnazijos direktorius Arūnas Serneckas. Gražiu lietuvių liaudies šokiu sveikino gimnazijos merginų šokių kolektyvas „Norija“. Labai džiugu, kad šiemet sulaukėme ypač daug pranešimų, todėl konferencijos darbą turėjome organizuoti dvejose sekcijose. Iš viso buvo skaityta 31 pranešimas, kuriuos ruošė 36 mokiniai bei pristatyta I klasių mokinių paroda, skirta „Sūduvai ir sūduviečiams“. Šiemet konferencija buvo ypatinga tuo, kad sulaukėme svečių ir iš kitų rajono mokyklų: Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos, Pilviškių „Santakos“ gimnazijos ir jaunųjų draugų iš Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos. Svečiai skaitė 7 pranešimus. Konferencijos klausytojais buvo įvairių gimnazijos klasių mokiniai, kurie su dideliu susikaupimu ir dėmesiu klausėsi visų pranešimų. Atidžiausi klausytojai, kurie atsakė į pranešėjų užduotus klausimus, buvo apdovanoti saldžiaisiais prizais.

Septintos pamokos metu visi susirinkome į aktų salę pasidžiaugti konferencijos akimirkomis, padėkoti mokiniams ir jiems pranešimus paruošti padėjusiems mokytojams, išgerti puodelį arbatos. Toks ryškesnis mokslo žinių spindulys mus įpareigoja kurti, domėtis, atrasti ir nuolat tobulėti, o pozityvi bendrystė nuteikia optimistiškai.

Gimnazijos Metodikos tarybos pirmininkė Virginija Bartkuvienė