Pažinimo link…

Antikos dramaturgas Sofoklis rašė, kad protas, be abejo, yra pirmoji laimės sąlyga. O Bleizas Paskalis, prancūzų matematikas ir filosofas, pabrėžė: kuo žmogus protingesnis ir geresnis, tuo daugiau pastebi gėrio žmonėse. Tokiais žodžiais IIE klasės mokiniai B. Želvytė ir H. Mockevičius balandžio 19 d. pradėjo  jau tradicine tapusią mokinių patirtinės veiklos konferenciją „Tikrojo pažinimo link…“, kurią organizavo Metodikos taryba. Konferencijos tikslas – mokytis dialogiškai ir tyrinėjant, didinti mokymosi motyvaciją mokantis patirtiniu būdu, supažindinti su galimybe kitokiu būdu įgyti žinias. Ši konferencija tai būdas ugdyti mokinių kūrybingumą, saviraišką, pilietiškumą, pagarbą mokslui, gilinti akademines mokomųjų dalykų žinias ir plėsti mokinių akiratį. 2023 m. konferencijoje buvo perskaityti 23 pranešimai, kuriuos paruošė 36 mokiniai, juos konsultavo 23 mokytojai. Konferencijoje buvo perskaityti pranešimai iš įvairių mokomųjų dalykų: tikybos, lietuvių, anglų ir vokiečių kalbų, istorijos, matematikos, informacinių technologijų, biologijos, fizikos, chemijos. Įdomu ir tai, kad pranešimai buvo skaitomi ne tik gimtąja lietuvių kalba, bet mokiniai savo patirtimi dalinosi ir angliškai bei vokiškai. Konferencijos geografija taip pat prasiplėtė: turėjome svečių iš Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos, Vilkaviškio S. Nėries pagrindinės mokyklos, Pilviškių Santakos gimnazijos, Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos ir iš Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos. Po kiekvieno pranešimo konferencijos lektoriai auditorijai pateikdavo labai įdomių klausimų, o teisingai atsakiusieji mėgavosi saldžiais prizais. Konferencijos dalyvius pasveikino gimnazijos direktorius A. Serneckas, o gimnazijos merginų šokio grupė „Norija“ nustebino ekspresyviu šokiu „Raganos“. Literatūrinė kompozicija pagal N. Miliauskaitės eiles „Uždraustas įeiti kambarys“ ir atidarė duris į tą pažinimo pasaulį. Konferencijos klausytojai sužinojo, kaip išmokti anglų ir vokiečių kalbų be vadovėlių, kaip geriausiai daiginti lapinius ir šakninius ridikėlius (svečiai iš „Ąžuolo“ progimnazijos), kaip dera atostogos ir telefonai (svečiai iš Pilviškių „Santakos“ gimnazijos). Taip pat išgirdo įdomių faktų apie ateitininkus, skaičių Pi, Šyvio šokdinimą (pranešimas iš Kybartų K. Donelaičio gimnazijos), knygų pavadinimus, lietuviškų vardų kilmę (svečiai iš Pilviškių „Santakos“ gimnazijos), soliariumus, vandens taršą bei įvairias medžiagas aplink mus, Vokietijos ir JAV švietimo sistemas, eTwinning projektą ir NATO. Buvo pateikta įdomi informacija apie tarptautinius Erazmus projektus (svečiai iš Kauno S. Dariaus ir S. Girėno gimnazijos), apie tremtinį J. Špokevičių, trijų kartų moteris, žmogaus akies savybes ir gyvūnų regėjimą, pagalvių užvalkalus. Konferencijos pabaigoje debiutavo dvi naujai susikūrusios muzikos grupės: „Be konteksto“ ir „Fobia“. Gimnazijos Metodikos tarybos nuomone, tokia veikla paskatina mokinius naujiems atradimams, sužadina pažinimą, atveria kelius bendrystei.

Metodikos tarybos pirmininkė V. Kainauskienė