Pažintis su studijų galimybėmis Kaune

Gegužės 3 d. 45 antrų klasių mokiniai dalyvavo projekto „Mano ateitis – mano rankose“ veiklose Kauno kolegijoje, Vytauto didžiojo universitete (VDU) ir Karaliaus Mindaugo PMC. Šis projektas – gimnazijos 2021–2022 m. m. veiklos tobulinimo plano dalis. Projektas finansuojamas, įgyvendinant „Kokybės krepšelio projektą“. Mokiniai susipažino su mokymosi erdvėmis, laboratorijomis, susipažino su minėtose įstaigose vykdomomis programomis ir jų keliamais stojimo reikalavimais. Pažintis su studijų galimybėmis leis mokiniams tikslingiau apsispręsti, kokią specialybę rinktis ateityje ir kokius dalykus pasirinkti baigiant 10-tą klasę ir sudarant individualų ugdymosi planą ateinantiems dvejiems mokymosi metams.

Ugdymo karjerai mokytoja J. Arbačiauskienė