Pažintis su Vilniaus aukštosiomis mokyklomis

Balandžio 6 d. grupė gimnazistų lankėsi Vilniaus universitete ir Vilniaus kolegijoje. Tai aukštosios mokyklos, patenkančios į populiariausių mokymo įstaigų, kurias po mokyklos baigimo renkasi „Aušros“ gimnazijos  mokiniai, penketuką. Ekskursijos po Vilniaus universitetą metu mokiniai susipažino su universiteto istorija, senąja biblioteka, skaityklomis, observatorija, auditorijomis, kiemeliais ir Šv. Jonų bažnyčia. Po to vyko paskaita apie studijų programas, stojimo sąlygas ir galimybes po studijų.

Vilniaus kolegijoje gimnazistus pasitiko, maloniai bendravo ir paskaitas vedė kolegijos dėstytojai A. Slimanavičienė, V. Chockevičiūtė, dr. A. Katunian, K. Visockas, E. Kamienas, VŠĮ „Keliauk Lietuvoje“ projektų vadovė I. Achonen. Mokiniai susipažino su turizmo, viešbučių ir restoranų verslu, diskutavo apie lyderystę, darbo rinką, prekės ženklus, apžiūrėjo atnaujintas modernias kolegijos auditorijas, kūrybiškumo erdves.

Ši kelionė – gimnazijoje vykdomo ES „Kokybės krepšelio“ 1.7 priemonės – projekto „Mano ateitis – mano rankose“ dalis, kuria siekiama skatinti sąmoningą ateities planavimą, susipažinimą su kuo daugiau profesijų, studijų programų ir mokymosi įstaigų, kad būtų lengviau mokiniams pasirinkti studijų kryptį.

Ugdymo karjerai mokytoja J. Arbačiauskienė