Praeitis negali būti pamiršta

Birželio pradžioje Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos centras paskelbė nacionalinio mokinių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ laureatus. Šiais metais konkurse dalyvavo 768 mokiniai iš Lietuvos ir lietuviškų mokyklų užsienyje. 5–12 klasių mokinių kūryboje įprasminama dramatiška XX a. Lietuvos istorija: tremtys, Holokaustas, partizaninis karas, neginkluotas pasipriešinimas, 1991 m. sausio įvykiai. Vertinimo komisijai pateikti įvairūs 688 kūrybiniai-istoriniai darbai.

IIE klasės mokinė Laura Miknevičiūtė rašinių kategorijoje laimėjo I vietą. Savo rašto darbe „Turiu tik vieną Tėvynę Lietuvą ir mano kova aukojama jai“ mergina aprašė partizano, laisvės kovotojo Antano Obelevičiaus-Tautgino gyvenimo istoriją. „Šio darbo rašymas man davė daugiau, nei galėjau įsivaizduoti: ne tik privertė perkainoti savo puoselėjamas vertybes, pergalvoti gyvenimo tikslą, jo prasmę, bet ir davė nepaprastą patirtį. Džiaugiuosi, kad turėjau didžiulę garbę atpasakoti ir pasidalyti drąsaus ir kilnaus žmogaus gyvenimo istorija. Supratau, jog privalome išsaugoti kuo daugiau pasakojimų, išgyvenimų iš pačių žmonių lūpų, nes tai yra mūsų tautos istorija, o visi žmonės, dalyvavę istoriniuose įvykiuose, negali būti užmiršti.“

IIE klasės mokinė Emilė Striokaitė rašinyje „Sena fotografija“ papasakojo savo šeimos istoriją, savo dėdės, dabartinio Liškiavos klebono Vidmanto Strioko, jaunystėje vykdytą kryžių statymo akciją, taip pasipriešinant sovietinei diktatūrai. „Aš visada žinojau, kad mano šeimos praeitis yra įdomi, tačiau rašydama rašinį turėjau įsigilinti dar labiau į atliktus darbus ir neginkluotą kovą prieš sovietų valdžią. Rašinys man padėjo suprasti, kokius svarbius darbus atliko mano šeimos nariai ir kokie iš tikrųjų drąsūs buvo, todėl dar labiau jais didžiuojuosi“, – teigė Emilė. Merginos darbas laimėjo II vietą.

IIIB klasės mokinė Ugnė Piliukaitytė konkursui pateikė darbą „Papuošiu dar gimtąjį kraštą savosios širdies šiluma“. Jame pasinaudodama Vilkaviškio krašto muziejaus archyvine medžiaga tyrinėjo Vilkaviškio miesto garbės pilietės, karo pabėgėlės, išeivės, meno mecenatės Birutės Magdalenos Stankūnienės gyvenimo istoriją. „Dalyvavimas rašinių konkurse man suteikė ne tik galimybę laimėti, bet ir sužinoti daugybę naujų istorinių faktų ir detalių. Kadangi rašiau apie dailininkę Magdaleną Birutę Stankūnienę, įsigilinau į jos meniškumą, požiūrį į gyvenimą, iškilusius sunkumus karo metais. Kurdama istoriją lietuvės pabėgėlės akimis, galėjau pasijusti tikra patriote, gelbėjančia tautiškumą“, – rašo Ugnė. Merginos darbas rašinių kategorijoje laimėjo III vietą.

Merginoms konkursui pasiruošti padėjo lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Jūratė Dapkūnaitė ir istorijos mokytoja Virginija Venckūnienė.