PRIIMAMI PRAŠYMAI MOKYTIS GIMNAZIJOJE (informacija papildyta)

Nuo birželio 1 d. gimnazijoje priimami mokinių, jų tėvų prašymai dėl mokymosi gimnazijos I–IV (9–12) klasėse.

Asmuo ar jo tėvai (rūpintojai, įtėviai, teisėti vaiko atstovai), pageidaujantis mokytis Gimnazijoje, gimnazijos direktoriui pateikia:
1) nustatytos formos  prašymą;
2) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (turint, atvykti į mokyklą ir pateikti dokumento originalą);
3) įgyto išsilavinimo pažymėjimą ar dokumentus, liudijančius ankstesnius mokymosi pasiekimus (turint, atvykti į mokyklą ir pateikti dokumento originalą);
4) sutikimą tvarkyti asmens duomenis.

Pageidaujančių mokytis gimnazijoje, prašytume dokumentų originalus pristatyti, atvykti į gimnaziją, iki birželio 23 dienos.

Kol neturite įgyto išsilavinimo dokumentų, prašymus galite pateikti elektroniniu paštu.

Prašome:

  1. parsisiųsti į savo kompiuterį prašymo formą,
  2. užpildyti (užpildykite visus aktyvius laukelius melsvame fone),
  3. išsaugoti kompiuteryje,
  4. atsiųsti užpildytą prašymą elektroniniu paštu ausros.rastine@vilkaviskis.lt

Pasirašyti, skenuoti, fotografuoti prašymo nereikia.

Gavę prašymą, informuosime apie gavimą.