Programos „Emocija+“ diskusija

Mokyklos bendruomenė, aplinka padeda formuoti įvairius įgūdžius, kompetencijas. Mokykloje mokomės ne tik dalykų, bet ir ugdome gebėjimus išmokti priimti kitus, sutarti ir laikytis susitarimų, klausyti ir dalintis. Mokinių parlamentas, kasmet organizuoja pokalbį-diskusiją „Emocija+“. Bendruomenės narių grupės, kuriose buvo mokiniai, mokytojai, pagalbos mokiniui specialistės, rašė siūlymus, patarimus ką gali padaryti rytoj, kad šalia esantis žmogus jaustųsi geriau, įvardino priežastis, kodėl yra gera būti gimnazijoje, dalinosi mintimis su kokiais sunkumais kartais tenka susidurti besimokantiems moksleiviams, dirbantiems mokyklos darbuotojams. Ieškojo atsakymų į klausimą, kaip sprendžia gimnazijoje iškilusias problemas. Džiugino tai, kad susirinkę diskusijos dalyviai vertino mokyklos mikroklimatą teigiamai .

Beveik visi buvo vieningos nuomonės, kad patiems reikia būti pozityvesniais, besišypsančiais, norinčiais veikti, kurti, dalyvauti.

Gimnazistai ir mokytojai išrinko 5 svarbiausius dalykus, norint gimnazijoje sukurti gerą emocinę aplinką:

  1. Būti tolerantiškais;
  2. Gerbti visus ir aplinką;
  3. Laikytis duoto žodžio;
  4. Visiems taikyti vienodus reikalavimus ir suteikti lygias teises;
  5. Būti mandagiais.

Visas surašytas idėjas, gimnazijos mokinių parlamentas, pasitaręs su kitais aktyviais mokiniais, padiskutuos šia tema ir nuspręs ką būtų galima įgyvendinti.

Kurti emociškai tvarius santykius mokykloje itin svarbu, nes santykiai yra mokymosi pagrindas.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Rasa Laukaitienė