„Radviliada“ – nuo teksto iki vaizdo

<…> šlove išgarsėjusi žemė / čia, plačiuose laukuose, per kuriuos Lietuva nusidriekus – / motina derlių skalsių ir gentis, įgudus kariauti. Taip rašė J. Radvanas, Renesanso epochos kūrėjas, herojinėje poemoje „Radviliada“ ir šiandien uždegdamas mūsų širdis pasididžiavimo ir narsos liepsna. Žinoma, tai tik kelios kūrinio eilutės, o kur dar atskleistas Lietuvos gamtos grožis: „tyros kaip stiklas“ upės, „girių aukštų karūna“, namus „šičia atrandantys sau elniai, briedis ir stumbras“, upės, ežerai, marios… Taigi mes, lietuvių kalbos ir literatūros IIIA2 grupės mokiniai integruotos pamokos metu, padedami lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos J. Dapkūnaitės ir dailės mokytojos R. Viktažentienės, nutarėme perskaitytą „Radviliados“ tekstą įprasminti vaizdu. Taip gimė paroda „Radviliada“ – nuo teksto iki vaizdo, kurią kviečiame apžiūrėti II a. fojė (nuskanavę greito atsakymo kodą) galėsite perskaityti „Radviliados“ ištrauką patys.

M. Galinskas, IIIC kl.