Reikalingas technologijų (medžio darbai) mokytojas

Darbo krūvis: 0,6 etato (14 kontaktinių pamokų, trys darbo dienos per savaitę).
Darbo sutarties rūšis: terminuota.
Darbo užmokestis (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas) priklausys nuo darbo stažo ir turimos kvalifikacinės kategorijos – koeficientas nuo 7,44 iki 10,45.
Pareigybės lygis – A2.

Daugiau – darbuotojų poreikis