Sėkmė respublikinio moksleivių konkurso „Religija ir mokslas: ar jie suderinami?“ finale

Kovo 4 dieną VDU vyko respublikinio moksleivių konkurso „Religija ir mokslas: ar jie suderinami?“ finalas, kurį, jau ne vienerius metus, organizuoja Katalikų teologijos fakultetas. Jame dalyvavo ir mūsų gimnazijos IID klasės mokinė Gabija Krunkauskaitė.  Konkursui Gabija pateikė darbą tema „Kaip atsirado pasaulis: ar mokslinis požiūris prieštarauja religinei pasaulio sukūrimo teorijai?“.

Šiam konkursui buvo atsiųsta daugiau kaip 50 darbų iš įvairių Lietuvos gimnazijų, licėjų ir užsienio lietuvių mokyklų. Konkurso finalui komisija atrinko 16 darbų, ku`riuos rašę moksleiviai turėjo apsiginti prie  komisijos narių. Gabijai puikiai pavyko  tą padaryti, bei pristatant ir ginant darbą įtraukti į diskusiją komisijos narius, klausytojus.

Džiugu, kad šiame konkurse mūsų gimnazijos mokinė užėmė II vietą. O gautas prizas vertas įdėto darbo – kelionė į Oksfordo universitetą.

Sveikinu Gabiją su šiuo puikiu laimėjimu.

Dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja Eglė Čiaučionaitė