Mokinių savivalda

2021–2022 m. m. mokinių parlamento planas

Gimnazijos mokinių savivalda – mokinių grupė, atstovaujanti mokinių interesams, reguliariai svarstanti ir teikianti siūlymus Gimnazijos tarybai bei administracijai ugdymo proceso tobulinimo, gimnazijos vidaus tvarkos ir kitais klausimais.

Mokinių savivaldos nuostatai

Gimnazijos prezidentas Karolis Alkevičius

2021–2022 m. m. gimnazijos klasių seniūnai

Justas Andziulis, IA;
Marta Jurgaitytė, IB;
Austėja Šlekaitytė, IC;
Ainė De Donato, ID;
Haroldas Mockevičius, IE;
Milda Penkaitytė, IIA;
Evita Račiukaitytė, IIB;
Gabrielė Neverauskaitė, IIC;
Gabija Krunkauskaitė, IID;
Karolis Alkevičius, IIE;
Saulė Utaraitė, IIIA;
Kornelija Dėnaitė, IIIB;
Arnas Murauskas, IIIC;
Smiltė Suchoževskaitė, IIID;
Viktorija Klimaitė, IIIE;
Meda Ladaitė, IVA;
Evenika Mekšraitytė , IVB;
Austėja Kiršaitė, IVC;
Erikas Gudulevičius, IVD;
Miglė Vizgirdaitė, IVE.

2021–2022 m. m. gimnazijos mokinių parlamento nariai

Estela Grabauskaitė, IA;
Ainė Neiberkaitė, IA;
Meda Kašinskaitė, IC;
Gabrielė Karpavičiūtė, IC;
Ainė De Donato, ID;
Justas Žiurinskas, IE;
Aušrinė Juozelytė, IIC;
Gabrielė Neverauskaitė, IIC;
Viltė Ūsaitė, IIC;
Miglė Ramanauskaitė, IID;
Karolis Alkevičius, IIE;
Augustas Kažemėkas, IIE;
Vilius Stankevičius, IIIB;
Gabrielė Sankauskaitė, IIIC;
Tadas Šukaitis, IIIC;
Gustė Damidavičiūtė, IIID;
Erikas Gudulevičius, IIID;
Daina Čiuprinskaitė, IVD;
Miglė Pakarskaitė, IVD.