Mokinių tėvų komitetas

2022–2023 m. m. tėvų komiteto planas

Gimnazijoje veikia tėvų komitetas, kurį sudaro klasių tėvų komitetų pirmininkai. Gimnazijos tėvų komitetas padeda administracijai spręsti ūkinius, finansinius bei organizacinius klausimus.

Jokūbynienė Inga, IA kl.;
Petrulis Vidmantas, IB kl.;
Zdancevičienė Daiva, IC kl.;
Zurbienė Janina, ID kl.;
Karčiauskienė Jolanta, IE kl.;
Didvalienė Reda, IF kl.;
Mozūraitienė Edita, IIA kl.;
Butkutė Oksana, IIB kl.;
Kanapskienė Inga, IIC kl.;
De Donato Inga, IID kl.;
Rudzevičienė Erika, IIE kl.;
Markevičienė Ingrida, IIIA kl.;
Račiukaitienė Kristina, IIIB kl.;
Daniliauskienė Rūta, IIIC kl.;
Mačienė Inga, IIID kl.;
Čiuplienė Simona, IIIE kl.;
Fedaravičiūtė Jurgita, IVA kl.;
Vaišnienė Irma, IVB kl.;
Šneiderienė Jolanta, IVC kl.;
Kazlauskienė Jurgita, IVD kl.;
Striokienė Ina, IVE kl.

Tėvų komiteto pirmininkė – Čiuplienė Simona