Mokinių tėvų komitetas

2021–2022 m. m. tėvų komiteto planas

Gimnazijoje veikia tėvų komitetas, kurį sudaro klasių tėvų komitetų pirmininkai. Gimnazijos tėvų komitetas padeda administracijai spręsti ūkinius, finansinius bei organizacinius klausimus.

Mozūraitienė Edita;
Butkutė Oksana;
Jucaitienė Jurgita;
De Donato Inga;
Rudzevičienė Erika;
Bulonienė Algė;
Račiukaitienė Kristina;
Daniliauskienė Rūta;
Mačienė Inga;
Plechavičienė Jurgita;
Vaišnienė Irma;
Šneiderienė Jolanta;
Ramanauskienė Rima;
Striokienė Ina;
Šatraitienė Rita;
Mekšraitienė Jolanta;
Tamulevičienė Jurgita;
Pakarskienė Neringa;
Dranginienė Vida.

Tėvų komiteto pirmininkė – Čiuplienė Simona