Mokinių tėvų komitetas

2023–2024 m. m. tėvų komiteto planas

Gimnazijoje veikia tėvų komitetas, kurį sudaro klasių tėvų komitetų pirmininkai. Gimnazijos tėvų komitetas padeda administracijai spręsti ūkinius, finansinius bei organizacinius klausimus.

Pečiulienė Inga;
Venclovė Rasa;
Mačienė Inga;
Jaukšaitė Roma;
Vaičiūnienė Bernadeta;
Viktaravičius  Marius;
Zdancevičienė Daiva;
Danilaitienė Daiva;
Karčiauskienė Jolanta;
Didvalienė Reda;
Mozūraitienė Edita;
Butkutė Oksana;
Kanapskienė Inga;   
De Donato Inga;          
Rudzevičienė Erika;    
Bulonienė Algė;         
Račiukaitienė Kristina;
Kriaučeliūnienė Agnė;
Labašauskienė Eglė;   
Čiuplienė Simona.

Tėvų komiteto pirmininkė – Jokūbynienė Inga