Šv. Kalėdos ir Naujieji metai – naujų galimybių pradžia

Mielieji,

džiaugdamiesi nuveiktais darbais, savo bei artimųjų sėkmėmis, nesikrimskime dėl laikinų nepasisekimų, neįgyvendintų siekių ar nepalankiai susiklosčiusių aplinkybių. Šv. Kalėdos ir Naujieji metai – naujų galimybių pradžia. Pradėkime juos vedini kilniausių sumanymų ir idėjų, pasitikėdami savimi ir šalia esančiais, tikėdami ateitimi…

AČIŪ mokytojams, visam gimnazijos personalui, mokiniams ir jų tėvams už atliktus darbus, toleranciją, pasiekimus, gimnazijos vardo garsinimą, bendravimą ir bendradarbiavimą…

Telydi Jus šv. Kalėdų rimtis ir darna visus ateinančius metus.

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų!

Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos direktorius Arūnas Serneckas