Tinklaveika Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje

Dalindamiesi galime turtėti.

Vedini tikslo – puoselėti ryšius tarp mokyklų, dalintis gerosiomis patirtimis dėl gabiųjų mokinių ugdymo ir mokinių pažangos, gimnazijos mokytojų atstovai ir administracija vasario 8 d. lankėmės Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje. Veiklose, trukusiose nuo 10.00 iki 15.00 val. pasidalinome patirtimis, kaip ugdome gabius mokinius, kaip puoselėjame mokiniams palankią mokymuisi aplinką, koks svarbus mokytojų bendradarbiavimas dėl kiekvieno mokinio pažangos.

Prasmingos tinklaveikos puoselėjimas tapo galimas, dalyvaujant „Kokybės krepšelio“ projekte. Mūsų ir gimnazija Kaune įgyvendiname šį projektą nuo 2022 m. pradžios.