Ugdymas gimnazijoje nuo lapkričio 23 dienos

Gimnazijoje nuo 2020 m. lapkričio 23 d., Lietuvos Respublikos Vyriausybės  nustatytu karantino laikotarpiu, I–IV klasių mokinių mokymas bus organizuojamas nuotoliniu mokymo organizavimo būdu.

Siekiant suteikti mokiniams pedagoginę pagalbą, laikantis saugumo reikalavimų, reguliuojant mokinių srautus, gimnazijoje kasdieniu mokymo organizavimo būdu organizuosime dalykų konsultacijas. Dalykų konsultacijų pradžia – 15.00 val.

Mokomųjų dalykų konsultacijų tvarkaraštis:

  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 

 

Dalykų sritis

Socialiniai mokslai (istorija, geografija, ekonomika, verslas ir vadyba), informacinės technologijos, gamtos mokslai (biologija, chemija, fizika). Lietuvių kalba Užsienio kalbos (anglų k., rusų k.), automobilizmas (teorija). Matematika, dorinis ugdymas, fizinis ugdymas, automobilizmas (teorija). Menai, technologijos.

Kiekvieną savaitę į gimnazijoje organizuojamas mokomųjų dalykų konsultacijas, pagal grafiką, kviesime skirtingų klasių mokinius.

Konsultacijų klasių mokiniams grafikas

Lapkričio 23–27 d. Lapkričio 30–gruodžio 4 d. Gruodžio 7–11 d. Gruodžio 14–18 d.
Konsultacijos
II klasių mokiniams
Konsultacijos
IV klasių mokiniams
Konsultacijos
I klasių mokiniams
Konsultacijos
III klasių mokiniams

Esant pedagoginės pagalbos poreikiui, mokytojas ir mokiniai gali susitarti dėl konsultacijos kitu metu (pvz., penktadieniais, mokinių atostogų metu 2020 m. gruodžio 28 d.–2021 m. sausio 5 d. ar kt.).

Prašome į konsultacijas, biblioteką atvykti laikantis visų sveikatos saugumo reikalavimų: neturint aukštos kūno temperatūros – didesnės nei 370C, dėvint veido kaukę, neturėjus kontaktų su sergančias ar besiizoliuojančiais asmenimis. Gimnazijoje nepamirškime plautis rankų, jas dezinfekuoti.

Mokydamiesi nuotoliniu būdu, dalyvaukite pamokose, atlikite mokytojų paskirtas užduotis, elkimės pamokose tinkamai.

Būkime atsakingi.

Socialinė pedagogė pagalbą teikia –  tel. 8 664 04765, el. paštas ritabandziuliene@gmail.com

Psichologė pagalbą teikia – tel. 8 658 10451.

Konsultacijos gimnazijoje organizuojamos susitarus telefonu.

Biblioteka dirba darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. (penktadieniai – iki 15.45 val.).

Mokymo nuotoliniu būdu taisyklės

Direktorius A. Serneckas