2015–2016 m. m.

NEFORMALIOJO UGDYMO BŪRELIAI 2015-2016 M. M.

Merginų šokių grupė „Norija“ (vadovė Vilija Jakubauskė)

Jaunimo lietuvių liaudies šokio kolektyvas „Ratilėlis“ (vadovė Vilija Jakubauskė)

 

Stalo žaidimų būrelis „Žiniukai“ (vadovas Antanas Budrys)

 

Kraštotyrininkų būrelis (vadovas Valdemaras Sledžius)

 

Dailės būrelis „Kūrybos sūkuryje“ (vadovė Reda Viktažentienė)

 

Daugiašalės COMENIUS partnerystės „Gastronominiai stebuklai Europoje“ būrelis (vadovė Andžela Grikietienė)

 

„B“ kategorijos vairuotojų būrelis (vadovas Rimantas Danilevičius)

 

Anglų kalbos „Generation Z“ būrelis (vadovė Daiva Čėsnienė)

 

Mokinių laikraščio „Žibintas“ būrelis (vadovė Vilija Brundzienė)

 

Vokalinio ansamblio „Aušrinė“ būrelis (vadovė Rita Štrimaitienė)

 

Vokalinė studija „Presto“ (vadovė Rita Štrimaitienė)

 

„Interjero dizaino būrelis“ (vadovė Eglė Galinskienė)

 

Keramikos būrelis (vadovas Andrius Janulaitis)

 

Sporto būrelis „Sportuok ir būsi sveikas“ (vadovė Vaida Bonkevičienė)

 

Sporto būrelis „Sportuok ir būsi sveikas“ (vadovas Gintautas Girdauskas)

 

Sporto būrelis „Sportuok ir būsi sveikas“ (vadovė Jūratė Krukauskaitė-Aušrotienė)

 

Šiuolaikinio šokio būrelis (vadovė Eglė Kaminskienė)

 

Estradinio ansamblio būrelis (vadovas Gintas Turonis)

 

Pučiamųjų instrumentų orkestras (vadovas Saulius Mickevičius)

Neformalusis ugdymas išsamiai 

Būreliai 2014 – 2015 m. m.