2016–2017 m. m.

NEFORMALIOJO UGDYMO BŪRELIAI 2016-2017 M. M.

Krepšinis (vadovė Jūratė Krukauskaitė-Aušrotienė)

Krepšinis – tai ta sporto šaka, kuri vienija visą mūsų tautą. Krepšinį žaidžia visi: ir maži, ir suaugusieji. Mūsų gimnazija – ne išimtis. Krepšinio užsiėmimų metu mokiniai stiprino sveikatą, išmoko pagrindinius krepšinio žaidimo elementus, žaidė krepšinį, vadovė padėjo mokiniams pamilti šią sporto šaką. Vilkaviškio rajono mokinių žaidynėse iškovota antroji vieta.


Kraštotyra (vadovas Valdemaras Sledžius)

Gyvenant šių dienų multikultūrinėje Europoje, labai svarbu yra suvokti savo tapatumą, savo vietą pasaulyje. Visa tai prasideda nuo šeimos, gimtosios vietos, savos mokyklos istorijos… Šiais mokslo metais kraštotyros būrelis organizavo tradicines gimnazijos istorijos pamokas pirmokams, kurie sužinojo, kad dalis jų artimųjų yra baigę šią mokyklą, sužinojo, kokie anuomet buvo drausmės ir mokymosi reikalavimai, popamokinė veikla ir t.t. Buvo surengta ekspozicija, skirta prezidento K. Griniaus 150 metinėms paminėti, kuri atskleidė mokiniams, kokia turi būti demokratija ir politinė kultūra. Buvo parengta ekspozicija „Senieji leidiniai“, kuri parodė, kaip mūsų lietuviška spauda kito XX a. eigoje ir iki mūsų dienų. Būrelio nariai taip pat atrinkdavo, klasifikuodavo fotonuotraukas, leidinius, prisidėdami prie bendrų mokyklos renginių.

Jaunųjų tyrėjų klubas (vadovė Daiva Paškauskienė)

Mokiniai netradiciniais mokymo metodais tyrinėjo juos supančią gyvąją gamtą bei aplinką, ugdė kūrybiškumą, gilino biologines žinias, dalyvavo konferencijose bei konkursuose.

Savo atliktus mokslinius tiriamuosius darbus pristatė Respublikinėje konferencijoje „Tiriamoji veikla gamtamoksliniame ugdyme 2017“, Vilniaus „Saulės“ privačioje gimnazijoje, Gimnazijos moksleivių mokslinėje konferencijoje, dalyvavo Respublikiniame konkurse „Idėjų mugė“, ES jaunųjų mokslininkų konkurso nacionaliniame ir baigiamajame etapuose, Respublikiniame kūrybiniame gamtos mokslų konkurse „Mūsų eksperimentas 2017“, parengė konkursinį darbą į AHHA mokslo centrą.

Šokių grupė „Fresko“ (vadovė Eglė Kaminskienė)

„Fresko“ – tai beveik kiekviename mokyklos ir rajono renginiuose dalyvaujanti šiuolaikinio šokio grupė. Pasiekimai – įspūdingi. Respublikinių konkursų nugalėtojai ir prizininkai. Galima paminėti šiuos: konkursas „Streetstyle 2017“ – 3 vieta, „Euro Dances“ – 1 vieta, „European Cup“ – 3 vieta.

Dailė „Kūrybos sūkuryje“ (vadovė Reda Viktažentienė)

Kūryba mokiniui užaugina sparnus. O žinodamas ir išbandydamas įvairias raiškos atlikimo technikas, žmogus gali pasijusti kūrėju ir nevaržomai realizuoti savo svajones. Dailės teorinės žinios, papildytos praktiniais užsiėmimais raiškoje, padeda mokiniui tobulėti. Technikų ir braižų įvairumas atveria duris į gilesnį meno pasaulį. Dalyvavimas konkursuose, olimpiadose brandina jauną asmenybę. Jaunam žmogui labai svarbu save pažinti, savimi pasitikėti ir nebijoti eksperimentuoti bei klysti.

Tinklinis (vadovė Vaida Bonkevičienė)

Šiuo metu sparčiai populiarėjanti sporto šaka – tinklinis. Užsiėmimų metu mokiniai ne tik mokosi tinklinio technikos elementų, bet ir ugdo pasitikėjimą savo jėgomis, valią, stiprina sveikatą, bendradarbiaudami išgyvena džiaugsmą, derina poilsį su fiziniu aktyvumu.

 Mokiniai, lankantys būrelį, dalyvauja rajoninėse varžybose. Šiais mokslo metais merginos iškovojo II vietą, o vaikinų komandą – III.

Vokalinė studija „Presto“ (vadovė Rita Štrimaitienė)

Solinio dainavimo pamokėlės – vieta, kurioje dainininkai mokosi atskleisti savo kūrybiškumą! Čia randa širdžiai mieliausią dainavimo stilių, išmoksta valdyti ir tobulinti savo balsą bei taisyklingai kvėpuoti. Dainavimo studijoje „Presto“ mokiniai mokėsi pažinti įvairių žanrų muziką – nuo klasikinės iki populiariosios, lavino balsą, dainavo kūrinius lietuvių ir užsienio kalbomis. Be to, mokėsi judėti scenoje, įveikti jos baimę ir drąsiai stoti prieš žiūrovų salę!

Mišrus vokalinis ansamblis (vadovė Rita Štrimaitienė)

Dainavimas yra vienas natūraliausių būdų žmogui išreikšti save. Dainuoti scenoje nėra paprasta ir lengva, tai reikalauja daug vadovo ir mokinio pastangų. Vokalo formavimas – tai pradinis ir nuoseklus bei nenutrūkstamas meninio darbo etapas. Tai puiki galimybė susikoncentruoti, ugdyti valią, muzikines kompetencijas, sceninę kultūrą, atrasti ir išreikti save.

Vokalinis ansamblis – tai kolektyvas, kuriame kiekvienas suras savo tikslą. Jei nori dainuoti – išmoksi, jei atėjai gerai praleisti laiką – mes tai garantuojame, jei atėjai susirasti draugų – tau tai tikrai pavyks.

Keramika (vadovas Andrius Janulaitis)

Mokiniai susipažino su keramikos medžiagomis lipdydami ir formuodami visokiausias formas, jas glazūruojant ir vertinant galutinį rezultatą. Kai kurie pradėjo savarankiškai iškelti sau užduotis suprasdami molio savybes bei pasitelkdami savo fantazija ir kūrybą.

Darbščiųjų rankų būrelis (vadovė Eglė Galinskienė)

Šiais mokslo metais darbščiųjų rankų būrelyje vaikai susipažino su pagrindiniais taikomosios dailės kūrimo principais, įvairiomis technikomis. Mokėsi kūrybingai ir prasmingai leisti savo laisvalaikį. Taip pat puošė savo namus ir mokyklą kūrybiniais darbais. Išmoko papildyti savo garderobą pačių sukurtais aksesuarais. Daug dirbo individualiai ir grupėmis. Kūrė ir piešė įvairius projektus, ieškojo tinkamų spalvinių sprendimų. Mokėsi dekoruoti indus, piešė ant stiklo, kūrė vitražus namų erdvėms. Susipažino su tapymo ant baldų technika, atnaujino baldus savo kambariui, išmoko panaudoti įvairius įrankius.

Mokyklos šventėms mokiniai pasiuvo 15 staltiesių, 10 karnavalinių kostiumų kalėdinio šou dalyviams, dekoravo scenas mokyklos renginiams aktų salėje ir kultūros rūmuose. Mokyklos aktų salės scenai mokiniai pasiuvo naujas uždangas – užuolaidas. Taip pat sukūrė tris tekstilinius paveikslus mokyklos interjerui.


Stalo žaidimų būrelis „Žiniukai“ (vadovas Antanas Budrys)

Per 2016–2017 m. m. įvyko 33 susitikimai. Susitikimų metu būrelio nariams buvo pristatyta intelektualaus laisvalaikio praleidimo galimybė – stalo žaidimai, pristatytos jų rūšys. Susitikimų metu parinkus mokiniams potencialiai įdomiausius ir aktualiausius žaidimus, buvo rungiamasi prie žaidimų stalų. Šių susitikimų metu išbandyta ir  sužaista daugiau nei 50 skirtingų pavadinimų stalo žaidimų. Vyko kalėdinis „6 ima“ stalo žaidimo turnyras. Pavasarinis stalo žaidimų turnyras. Žaidėme „Saboteur 2“.

 „B“ kategorijos vairuotojų būrelis (vadovas Rimas Danilevičius)

Šiais mokslo metais net 50 mokinių susipažino su kelių eismo taisyklėmis, išmoko vairuoti lengvąjį automobilį. Sėkmingai išlaikė mokyklinius teorinius bei praktinius egzaminus. „Regitros“ padaliniuose išlaikius valstybinius egzaminus, įgijo teisę vairuoti B kategorijai priklausančias transporto priemones.

 

Merginų šokių kolektyvas  „Norija“ (vadovė Vilija Jakubauskė)

Šie mokslo metai kolektyvui buvo itin reikšmingi ir svarbūs. Kolektyvas šventė dešimties metų gimtadienį. Dalyvavo tautinio šokio bei šiuolaikinio šokio šventėse, festivaliuose, konkursuose. 2016–2017 m. m. kolektyvo „Norija“ pasiekimai ir renginiai:

 • Apgimta I meninio pajėgumo kategorija.
 • Seimo nario A. Butkevičiaus apdovanojimas.
 • Seimo nario K. Smirnovo padėka.
 • Respublikinis vaikų ir moksleivių liaudiškų šokių grupių konkursas „Aguonėlė“, I vieta.
 • Respublikinis suaugusiųjų liaudiškų šokių grupių konkursas „Pora už poros“, II vieta.
 • Tarptautinis šiuolaikinio šokio konkursas „Baltic Amber Spring 2017“, I vieta.
 • Tarptautinis šiuolaikinio šokio festivalis „Neramių sielų mugė“.
 • Kariuomenės diena Paežerių dvare.
 • Renginys, skirtas „Santakos“ taurei laimėti, baigiamasis koncertas.
 • Gimnazijos advento vakaras.
 • Vasario 16-osios šventė gimnazijoje.
 • Respublikinis šokio festivalis „Pavasarinė šokių pynė 2017“, skirtas „Norijos“ dešimtmečio gimtadienio šventei.
 • Mažosios Lietuvos dainų ir šokių šventė.

Jaunimo lietuvių liaudies šokio kolektyvas „Ratilėlis“ (vadovė Vilija Jakubauskė)

Kolektyvas puoselėja liaudiško šokio tradicijas. Kolektyvas stengiasi burti jaunus žmones, kurie pamiltų lietuvių liaudies šokį, dalyvautų gimnazijos, miesto renginiuose bei dainų ir šokių šventėse. 2016–2017 m. m. jaunimo liaudiškų šokių kolektyvas „Ratilėlis“ dalyvavo:

 • Advento renginyje gimnazijoje.
 • Vasario 16-osios šventėje gimnazijoje.
 • Gimnazijos padėkos renginyje.
 • Respublikiniame šokio festivalyje „Pavasarinė šokių pynė“.

Laikraštis „Žibintas“ (vadovė Vilija Brundzienė)

Mokiniai, dalyvaudami neformaliojo ugdymo, laikraščio „Žibintas“, būrelio veikloje, išmoko stebėti, analizuoti ir kalbėti apie tai, kas vyksta aplink tave – gimnazijoje. Užsiėmimų metu jaunieji žurnalistai ieškojo įdomių temų, jas gvildeno, domėjosi ir reiškė savo nuomonę, susipažino su „žurnalistinio“ darbo pradmenimis. Mokiniams buvo sudaromos sąlygos imti interviu, rašyti straipsnius gimnazijos laikraštyje „Žibintas“. Tai ir fotoreportažai, fiksuojantys gimnazistų kasdienybę, esė, eilėraščiai, kita gimnazistų saviraiška.

Jeigu reikėdavo, bendradarbiaudavome ir su gimnazijos svetainės kūrėjais, dalijomės informacija.


Vilkaviškio moksleivių pučiamųjų instrumentų orkestras (vadovas Saulius Mickevičius)

Vilkaviškio moksleivių pučiamųjų instrumentų orkestras daug repetavo, koncertavo, o jo nariai – gerai praleido laiką užsiėmimuose.


Anglų kalbos klubas „The Movie Lovers’ Club“ (vadovė Andžela Grikietienė)

Būrelio vadovė mano, kad geriausiai šio būrelio veiklą apibūdins mokinių atsiliepimai. Štai vienas iš jų:

„…iš pradžių, lankyti ši būrelį nusprendžiau norėdama pagerinti savo anglų kalbos įgūdžius: norėjau tobulinti savo iškalbingumą, gramatiką, teksto suvokimą – viską, ko kartais nepavyksta padaryti namuose ar net pačioje mokykloje.

Būrelio metu stengėmės kuo daugiau bendrauti kalbėdami angliškai, žaidėme įdomius žaidimus, vis gaudavome nuotaikingos veiklos, kurioje būdavo išbandomi mūsų anglų kalbos įgūdžiai. Praėjus kelioms savaitėms, atidarėme ir filmų bei knygų aptarimo kampelį. Skaitomos istorijos darėsi vis suprantamesnės, o būrelyje atsakyti į mokytojos užduodamus klausimus darėsi vis lengviau. Žiūrėdama filmus pagal garsių anglų rašytoju romanus (Džeinės Ostin „Protas ir jausmai“, Čarlzo Dikenso „Didieji lūkesčiai“ ir t. t.) išmokau ne tik išreikšti savo nuomonę, bet ir praplėčiau savo akiratį apie rašytojus ir jų kūrinius, daug sužinojau apie tuometinę Anglijos istoriją bei tradicijas… Rodos, veiklos turėjome tiek daug, tačiau niekada nepavargdavome ir laikas niekada neprailgdavo – atvirkščiai, jo niekada neužtekdavo, todėl dažniausiai mokytojai tekdavo mūsų būrelio veiklą prailginti dar viena valanda. Esu be galo dėkinga už mūsų mokytojos įdėtas pastangas, norint mums ne tik suteikti galimybę geriau įvaldyti anglų kalbą, bet kartu siekiant supažindinti su visam pasauliui žinomais kūriniais…

Meda Ūsevičiūtė, II B kl. mokinė

Fizikos būrelis (vadovė Irena Skamarakienė)

Būrelio metu mokėmės spręsti uždavinius, darėme eksperimentus, ruošėmės fizikos olimpiadai, konkursams. Keturi būrelio nariai dalyvavo rajoninėje fizikos olimpiadoje ir užėmė prizines vietas. Penki mokiniai, subūrę komandą, dalyvavo KTU „JuniorBEC‘ 17“ inžinerinėse varžybose, kuriose turėjo galimybę varžytis su kitų gimnazijų komandomis. Du mokinai atliko tiriamuosius darbus: „Grafeno baterijų gamyba ir tyrimas“ ir „Mikrobangų intensyvumo tyrimas“. Su šiais darbais dalyvavo Idėjų mugėje, ES jaunųjų mokslininkų konkurse, „Mūsų eksperimentas“ konkurse. Šie darbai buvo puikiai įvertinti. ES jaunųjų mokslininkų konkurse Vilmantas Runas užėmė antrąją vietą ir buvo apdovanotas specialiaisiais prizais. Konkurse „Mūsų eksperimentas“ Tadas Skeltys ir Vilmantas Runas pateko į finalą. Džiaugiamės savo būrelio narių pasiekimais.