Vilkaviškio mokyklų 1–12 klasių matematikos mokytojų forumas

Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijoje birželio 14 dieną organizuotas Vilkaviškio mokyklų 1–12 klasių matematikos, pradinio ugdymo mokytojų forumas. Forumo tikslas – puoselėti tinklaveiką tarp mokyklų, uždaviniai: pasidalinti patirtimi, įžvalgomis, kaip gerinti mokinių matematikos mokymosi pasiekimus, puoselėti mokyklų mokytojų bendradarbiavimą.

Forume dalyvavo ir pranešimus skaitė matematikos mokytojai, pradinio ugdymo mokytojai, mokyklų vadovai, Vilkaviškio r. savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistai.

Forumas organizuotas drauge su Vilkaviškio r. švietimo pagalbos tarnyba.

Pranešimai buvo skirti atnaujinamam ugdymo turiniui (pranešėja R. Šlivinskienė, Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui), pristatyti ir analizuoti 4, 6, 8 klasių mokinių nacionalinio pasiekimo patikrinimo rezultatai ir tendencijos rajone bei mokyklose, pranešėjos I. Meseckienė, Vilkaviškio r. savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, I. Paulikaitienė, Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Apie įtraukųjį ugdymą praktinį pranešimą skaitė matematikos mokytoja N. Bulotienė, matematikos mokytoja iš Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos, veiksnius, padedančius mokiniams geriau išmokti matematiką – A. Serneckienė, Vilkaviškio pradinės mokyklos pradinio ugdymo mokytoja, Z. Šestilienė, Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos matematikos mokytoja, J. Povilaitytė – Vizgirdienė, Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos matematikos mokytoja, Virginija Bartkuvienė, Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos matematikos mokytoja. Forumo pranešimus apibendrino Ž. Žilinskienė, Vilkaviškio r. savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė.