Finansinių ataskaitų rinkiniai, 2023 m.

2023 m. 2-ojo ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

  Paaiškinimas Dokumentas
1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2023 m. birželio 30 d. duomenis
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2023 m. birželio 30 d. duomenis
3. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 2023 m. birželio 30 d. duomenis
4. Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2023 m. birželio 30 d. duomenis
5. Pinigų srautų ataskaita pagal 2023 m. birželio 30 d. duomenis
6. Aiškinamasis raštas

2023 m. 1-ojo ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

  Paaiškinimas Dokumentas
1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2023 m. kovo 31 d. duomenis
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2023 m. kovo 31 d. duomenis
3. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 2023 m. kovo 31 d. duomenis
4. Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2023 m. kovo 31 d. duomenis
5. Pinigų srautų ataskaita pagal 2023 m. kovo 31 d. duomenis
6. Aiškinamasis raštas