Vadovai

Arūnas Serneckas

Tel. (8 342) 20 950
El. p.: direktorius@vilkaviskioausra.eu

Aprašymas

Rasa Laukaitienė

Tel. 0 686 31 696
El. p.: raselle.laukaitiene@gmail.com

Aprašymas

Rasa Šlivinskienė

 
El. p.:  rslivinskiene@gmail.com

Aprašymas

Danutė Voitiuk

Tel. 0 652 38 896
El. p.: danute.voitiuk@gmail.com

Aprašymas


Mokyklos direktorius Arūnas Serneckas
Tel. (8 342) 20 950
El. paštas: direktorius@vilkaviskioausra.eu

Mokyklai vadovauja nuo 2017 m. lapkričio 3 dienos.

Išsilavinimas: 
2002 m. Vytauto Didžiojo universitetas, Švietimo edukologijos magistras.
1993 m. Kūno kultūros institutas, suteikta Sveikatos mokytojo kvalifikacija.
1992 m. Vilniaus pedagoginis universitetas, Vidurinės mokyklos istorijos mokytojas.

Kvalifikacinė kategorija – Istorijos mokytojas metodininkas (2002 m.).

Profesinė patirtis:
Nuo 2017-11-03 Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos direktorius.
2016-01-04–2017-11-02 Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos direktorius.
2014-09-08–2015-12-31 Virbalio pagrindinės mokyklos, Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos Virbalio skyrius, istorijos mokytojas.
2011-05-02–2014-09-05 UAB „Šviesa“ mokymo centro vadovas.
2010-04-19–2011-04-29 Gražiškių gimnazijos direktorius.
2007-12-09–2010-04-16 UAB „Šviesa“ vyriausiosios redaktorės pavaduotojas.
1997-08-01–2007-12-07 Vilkaviškio r. savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėjas.
1995-08-24–1997-07-31 Vilkaviškio r. savivaldybės administracijos švietimo skyriaus inspektorius.
1993-09-01–2002-08-31 Vilkaviškio 2-oji vidurinė mokykla, geografijos ir istorijos mokytojas.
1992-07-01–1993-08-31 Vilkaviškio krašto muziejaus muziejininkas, fondų saugotojas.

Kuruojamos sritys:

 • vairavimo mokykla;
 • strateginis planavimas;
 • gimnazijos internetinė svetainė;
 • lokalinių teisės aktų, tvarkų, aprašų rengimas.

Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos direktoriaus 2023 metų ataskaita
Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos direktoriaus 2022 metų ataskaita
Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos vadovo 2021 metų ataskaita

Pareigybės aprašymas.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Laukaitienė
Tel. 8 686 31 696
El. paštas: raselle.laukaitiene@gmail.com

Mokykloje pavaduotoja dirba nuo 2013 m. rugsėjo 1 d.

Išsilavinimas: 
2007 m. Vilniaus pedagoginis universitetas, įgytas istorijos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija.
1994 m. Vilniaus konservatorija, suteikta etninės kultūros pedagogo kvalifikacija.

Kvalifikacinė kategorija:
Etninės kultūros vyresnioji mokytoja (2000 m.).
Istorijos vyresnioji mokytoja (2012 m.)

Profesinė patirtis:
Nuo 2013-09-01 Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
2003-08-25 Vilkaviškio „Aušros“ vidurinė mokykla, muzikos, istorijos mokytoja.
1994-08-25–2003-08-24 Vilkaviškio „Žiburio“ vidurinė mokykla, muzikos mokytoja, etninės kultūros būrelio vadovė.

Kuruojamos sritys:

 • renginiai, ekskursijos, išvykos, parodos;
 • klasių vadovų veikla;
 • projektinė veikla;
 • neformalus švietimas;
 • radijo taškas;
 • gimnazijos paskyra socialiniame tinkle „Facebook“;
 • mokinių ir tėvų savivalda;
 • menų, kūno kultūros, socialinių mokslų ir technologijų dalykai.

Pareigybės aprašymas.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Šlivinskienė
El. paštas: rslivinskiene@gmail.com

Mokykloje pavaduotoja dirba nuo 2002 m. rugsėjo 2 d.

Išsilavinimas: 
2011 m. Mykolo Romerio universitetas, Viešojo administravimo (specializacija – Švietimo įstaigų administravimas) magistras.
1992 m. Klaipėdos universitetas, lietuvių kalbos ir literatūros, mokytoja, mokyklinio teatro režisierė.

Kvalifikacinė kategorija:
Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja (2000 m.)
Teatro vyresnioji mokytoja (2017 m.)

Profesinė patirtis:
Nuo 2002-09-02 Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
1995-07-01–2002-08-30 Vilkaviškio r. savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vyriausioji specialistė.
1994-09-01–1996-06-01 Vilkaviškio Salomėjos Nėries vidurinės mokyklos teatro būrelio vadovė.
1992-09-01–1994-08-31 Plungės r. Žemaičių Kalvarijos vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Kuruojamos sritys:

 • pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas;
 • mokytojų metodinė veikla;
 • mokytojų atestacija;
 • mokytojų duomenų bazė;
 • vaiko gerovės komisija;
 • savarankiškas mokymasis, mokymas namuose;
 • Lietuvių ir užsienio kalbų dalykai;
 • pagalbos mokiniui specialistų darbas;
 • gimnazijos vidaus veiklos įsivertinimas;
 • I-II gimnazijos klasės;
 • Lietuvių valstybinės kalbos ir LR Konstitucijos pagrindų kvalifikaciniai egzaminai.

Pareigybės aprašymas.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Voitiuk

Tel. 0 652 38 896
El. paštas: danute.voitiuk@gmail.com

Išsilavinimas: 
2008 m. Vytauto Didžiojo universitetas, Švietimo edukologijos magistras.
2000 m. Vilniaus pedagoginis universitetas, gamtos mokslų bakalauro laipsnis ir bendrojo lavinimo mokyklos biologijos mokytoja kvalifikacija.
1994 m. Katechetų mokykla prie Kauno Tarpdiecezinės kunigų Seminarijos – Teologijos fakulteto Vilkaviškio vysk.sk., tikybos ir etikos mokytoja.
1992 m. Lietuvos veterinarijos akademija, zooinžinierė.

Kvalifikacinė kategorija:
Dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja metodininkė (2002 m.).
Biologijos mokytoja metodininkė (2015 m.)

Profesinė patirtis:
2003-08-25 Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, dorinio (tikybos) ugdymo ir biologijos mokytoja.
1997-09-04–2003-08-24 Vilkaviškio „Žiburio“ humanitarinė mokykla, dorinio(tikybos) ugdymo ir biologijos mokytoja.
1994-06-01–1998-08-29 Vilkaviškio S. Nėries vid. mokykla, dorinio(tikybos) ugdymo mokytoja.
1992-08-26– 1994-06-01 Vilkaviškio r. Klampučių 9-metė mokykla, dorinio(tikybos) ugdymo mokytoja.

Kuruojamos sritys:

 • dorinio ugdymo, gamtos, matematikos ir informacinių technologijų dalykai;
 • darbo laiko apskaita;
 • tvarkaraštis;
 • egzaminai;
 • TAMO dienynas;
 • I-IV kl. dalykų moduliai;
 • III-IV gimnazijos klases.

Pareigybės aprašymas

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Marius Anisimavičius

Mokykloje pavaduotoju dirba nuo 2012 m. balandžio 18 d.

Išsilavinimas: VDU 2008 m., viešasis administravimas, VDU 2010 m., valstybės institucijų administravimo magistras.
Specialybė: viešasis administravimas.
Kuruojamos sritys:

 • viešieji pirkimai;
 • aptarnaujantis personalas;
 • darbo sauga ir sveikata;
 • civilinė sauga, priešgaisrinė sauga.

Tel. 0 616 18 210
El. paštas: dir.pav.ukiui@vilkaviskioausra.eu