Metodikos taryba

Pirmininkė – VAIDA KAINAUSKIENĖ, lietuvių kalbos mokytoja ekspertė,

Pavaduotoja – VAIDA BONKEVIČIENĖ, fizinio ugdymo mokytoja metodininkė,

Sekretorė – RASA KVIREVIČIENĖ, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.

Nariai:

RIČARDAS MERKEVIČIUS, istorijos mokytojas;

VILMA REKAŠIENĖ, geografijos mokytoja metodininkė, dorinio ugdymo ir socialinių mokslų metodikos grupės pirmininkė;

DAIVA PRANSKEVIČIŪTĖ, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, lietuvių kalbos metodikos grupės pirmininkė;

EGLĖ BURBIENĖ, anglų kalbos mokytoja metodininkė, užsienio kalbų metodikos grupės pirmininkė;

INGA KAMINSKIENĖ, informacinių technologijų mokytoja metodininkė, matematikos ir informacinių technologijų  metodikos grupės pirmininkė;

NERINGA BARTELIENĖ, biologijos vyresnioji  mokytoja, gamtos mokslų metodikos grupės pirmininkė;

JURGITA RUTKAUSKIENĖ, dailės ir technologijų mokytoja, menų, technologijų ir fizinio ugdymo metodikos grupės pirmininkė;

JURGITA BŪDININKIENĖ, vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja, klasių vadovų metodikos grupės pirmininkė.

2023–2024 m. m. metodikos grupių pirmininkai

Mokytojų metodikos grupės Metodikos grupės pirmininkas Kvalifikacinė kategorija
1. Lietuvių kalbos Daiva Pranskevičiūtė Mokytoja metodininkė
2. Užsienio kalbų Eglė Burbienė Mokytoja metodininkė
3. Matematikos / informatikos Rima Pėčelienė Mokytoja metodininkė
4. Socialinių mokslų ir dorinio ugdymo Vilma Rekašienė Mokytoja metodininkė
5. Gamtos mokslų Kristina Lietuvninkienė Vyresnioji  mokytoja
6. Fizinio ugdymo, menų ir technologijų Jurgita Rutkauskienė Mokytoja metodininkė
7. Klasės vadovų Jurgita Būdininkienė Mokytoja