Metodikos taryba

Pirmininkė – Virginija Bartkuvienė, matematikos mokytoja metodininkė;

pavaduotoja – Vaida Kainauskienė, lietuvių kalbos mokytoja ekspertė;

sekretorė – Inga Kaminskienė, informacinių technologijų mokytoja metodininkė;

Nariai:

Virginija Pačkauskaitė-Venckūnienė, istorijos mokytoja metodininkė;
Vilma Balandienė, tikybos mokytoja ekspertė, dorinio ugdymo ir socialinių mokslų metodikos grupės pirmininkė, gimnazijos tarybos pirmininkė;
Daiva Pranskevičiūtė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, lietuvių kalbos metodikos grupės pirmininkė;
Jolanta Mickevičienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė užsienio k. metodikos grupės pirmininkė;
Rima Pėčelienė, informacinių technologijų mokytoja metodininkė; matematikos ir informacinių technologijų metodikos grupės pirmininkė;
Kristina Lietuvninkienė, biologijos vyresnioji mokytoja, gamtos mokslų metodikos grupės pirmininkė;
Vaida Bonkevičienė, fizinio ugdymo mokytoja metodininkė, fizinio ugdymo, menų ir technologijų metodikos grupės pirmininkė;
Eglė Čiaučionaitė, tikybos vyresnioji mokytoja, klasių vadovų metodikos grupės pirmininkė.

2021–2022 m. m. metodikos grupių pirmininkai

Mokytojų metodikos grupės Metodikos grupės pirmininkas Kvalifikacinė kategorija
1. Lietuvių kalbos Daiva Pranskevičiūtė Mokytoja metodininkė
2. Užsienio kalbų Jolanta Mickevičienė Mokytoja metodininkė
3. Matematikos / informatikos Rima Pėčelienė Mokytoja metodininkė
4. Socialinių mokslų ir dorinio ugdymo Vilma Balandienė Mokytoja ekspertė
5. Gamtos mokslų Kristina Lietuvninkienė Vyresnioji  mokytoja
6. Fizinio ugdymo, menų ir technologijų Vaida Bonkevičienė Mokytoja metodininkė
7. Klasės vadovų Eglė Čiaučionaitė Vyresnioji mokytoja