Metodikos taryba

Pirmininkė – EGLĖ BURBIENĖ, anglų kalbos mokytoja metodininkė,

Pavaduotoja – VAIDA BONKEVIČIENĖ, fizinio ugdymo mokytoja metodininkė,

Sekretorė – RASA KVIREVIČIENĖ, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.

Nariai:

RIČARDAS MERKEVIČIUS, istorijos mokytojas;

VILMA REKAŠIENĖ, geografijos mokytoja metodininkė, dorinio ugdymo ir socialinių mokslų metodikos grupės pirmininkė;

JOLITA SINKEVIČIENĖ, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, lietuvių kalbos metodikos grupės pirmininkė;

LAIMUTĖ BIELVIČIENĖ, anglų kalbos vyresnioji mokytoja, užsienio kalbų metodikos grupės pirmininkė;

INGA KAMINSKIENĖ, informacinių technologijų mokytoja metodininkė, matematikos ir informacinių technologijų  metodikos grupės pirmininkė;

NERINGA BARTELIENĖ, fizikos mokytoja metodininkė, gamtos mokslų metodikos grupės pirmininkė;

REDA VIKTAŽENTIENĖ, dailės ir technologijų mokytoja metodininkė, menų, technologijų ir fizinio ugdymo metodikos grupės pirmininkė;

JURGITA BŪDININKIENĖ, vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja, klasių vadovų metodikos grupės pirmininkė.

2024–2025 m. m. metodikos grupių pirmininkai

Mokytojų metodikos grupės Metodikos grupės pirmininkas Kvalifikacinė kategorija
1. Lietuvių kalbos Jolita Sinkevičienė Mokytoja metodininkė
2. Užsienio kalbų Laimutė Bielevičienė Vyresnioji mokytoja
3. Matematikos / informatikos Rima Pėčelienė Mokytoja metodininkė
4. Socialinių mokslų ir dorinio ugdymo Vilma Rekašienė Mokytoja metodininkė
5. Gamtos mokslų Kristina Lietuvninkienė Vyresnioji  mokytoja
6. Fizinio ugdymo, menų ir technologijų Jurgita Rutkauskienė Mokytoja metodininkė
7. Klasės vadovų Jurgita Būdininkienė Mokytoja