Tradicijos

Pirmoko diena

Nuo 2018 m. gimnazijoje organizuojama Pirmoko diena. Rugpjūčio mėnesio pabaigoje į gimnaziją kviečiami būsimi I kl. mokiniai. Renginio tikslas – naujai atvykstančius mokinius priimti mokykloje ir supažindinti juos su klasių vadovais, mokytojais, supsiančia aplinka, edukacinėmis erdvėmis, kabinetais. Suprasdami, kad pirmosios dienos kitoje mokykloje – didelis išbandymas naujiems gimnazijos bendruomenės nariams, visas dėmesys šią dieną skiriamas šių mokinių adaptacijai. Mokiniai susipažįsta vieni su kitais, su gimnazijos vadovais, klasės vadovu, mokytojais, kurie juos mokins, kabinetais, kuriuose vyks pamokos. Mokiniams išduodami vadovėliai. Susitikimo metu gimnazistai būsimiems I kl. mokiniams pristato mokinių parlamento veiklą. Visi pirmokai apsilanko gimnazijos muziejuje ir susipažįsta su gimnazijos istorija.

Rugsėjo 1-osios, Mokslo ir žinių dienos, šventė

Mokslo ir žinių dieną gimnazistai pasitinka iškilmingai, pakiliai. Susirinkę rugsėjo 1-osios rytą į klasės vadovų kabinetus, mokiniai dalijasi vasaros įspūdžiais, o I klasių mokiniai aktų salėje susitinka su gimnazijos administracija. Puoselėdami gražią tradiciją, gimnazistai iškilmingai eina į Vilkaviškio katedrą ir dalyvauja šv. Mišiose. Mokslo metų pradžios šventę gimnazijos kieme organizuoja abiturientai. Nuskambėjus mokykliniam skambučiui, visi gimnazistai yra kviečiami į pamoką su klasių vadovais.


Tarptautinė Mokytojų diena

Mokytojų diena gimnazijoje švenčiama spalio 5 d. – Tarptautinę mokytojų dieną. Tai abiturientų organizuojama šventė mokytojams. Šios dienos rytas būna netradicinis – mokytojai sutinkami su gėlių žiedais, skambant gyvai muzikai, palydimi mokinių šypsenų. Gimnazistų ir jų tėvų iniciatyva organizuojami koncertai, sveikinimai, išvykos.

 

Aušros diena

Praeitis labai svarbi dabarčiai, todėl turime suvokti istoriją savyje ir save istorijoje , kad suvoktume kas esame… 2018 m. gimnazijoje pradėta minėti „Aušros“ diena.

1994 m. spalio 8 d.  Vilkaviškio 2-ajai vidurinei mokyklai buvo suteiktas Vilkaviškio „Aušros“ vidurinės mokyklos vardas. Bendruomenė nutarė šį įvykį minėti kiekvienai metais – paskutinę mokymosi dieną prieš rudens atostogas.


Pyragų diena – labdaros akcija

Pyragų diena – labdaros akcija organizuojama nuo 2013 m. lapkričio mėn. – tai diena, kai visa mokykla prakvimpa pyragais – ypatingais, kupinais meilės ir gerumo. Ši iniciatyva vyksta lapkričio mėn. pab. Visi surinkti pinigai yra skiriami žmonėms, kuriems reikia mūsų pagalbos. Dėl gimnazistų gerumo įgyvendiname sergančių vaikų svajones.

 

Krepšinio savaitė 3×3

Krepšinio savaitė „3×3“ gimnazijoje organizuojama nuo 2008 m. Kiekvieną dieną vis kitos gimnazistų klasės varžosi tarpusavyje ir išsiaiškina, kuri yra stipriausia. Pirmą dieną varžosi I klasių atstovai, kitą dieną – II klasių atstovai ir galiausiai savaitę užbaigia IV klasių gimnazistai. Nugalėtojai apdovanojami, visi kartu pasidžiaugiame pasiektais rezultatais ir azartiškomis varžybomis

 

Advento vakaras „Gerumas mus vienija“

Advento vakaras organizuojamas nuo 2013 m. gruodžio mėn. Tradiciškai advento laikotarpiu gimnazijos bendruomenės nariai kviečiami pabūti drauge, pabendrauti, pasidžiaugti nuveiktais darbais, prisiminti akimirkas… Gimnazistai dovanoja nuoširdžias dainas, vaišinasi arbata ir imbieru kvepiančiais sausainiais. Tėveliai, mokytojai, mokiniai turi galimybę pasidžiaugti vieni kitais ir į namus parsinešti šilumą, meilę bei nuoširdumą.


Kalėdinis sportinis šou

„Kalėdinis sportinis šou“ organizuojamas nuo 2008 m. gruodžio mėn. – tai komandų varžytuvės, kurios organizuojamos paskutinę dieną prieš šv. Kalėdų atostogas. Šiuo renginiu siekiama skatinti fizinį gimnazistų ir jų tėvų aktyvumą, kūrybiškumą, bendruomenės narių bendravimą ir bendradarbiavimą.


Gerumo akcija „Padėk vienišam seneliui“

Gerumo akcija „Padėk vienišam seneliui“ – tai šventiniu laikotarpiu organizuojama akcija, kai  mokiniai nepamiršta ir tų, kurie retai sulaukia svečių. Klasių bendruomenės, paruošę šventinį dovanų krepšelį, lanko vienišus senelius, bendrauja su jais.


100-dienio šventė

Abiturientų 100-dienis – tai tradiciškai III klasių mokinių organizuojamas renginys. Abiturientams dovanojami pusatestačiai, šimtadienio kalendorius. Organizuojamas renginys aktų salėje, į kurį kviečiami dalyvauti abiturientai ir mokytojai.


Karjeros diena

Karjeros diena organizuojama nuo 2013 m. kovo mėn. – netradicinio ugdymo diena gimnazijoje, kurios metu gimnazistai turi galimybę išvykti į studijų mugę, dalyvauti įvairiose veiklose gimnazijoje, lankytis įmonėse.


Mokinių patirtinė veiklos konferencija

Mokinių patirtinė veiklos konferencija organizuojama nuo 2016 m. kovo mėn. – gimnazistai pristato tiriamosios veiklos rezultatus. 2019 metais vyko konferencija, skirta mokyklos 40-mečiui.


Respublikinis šokio festivalis „Pavasarinė šokių pynė“

Respublikinis vaikų ir jaunimo šokio festivalis „Pavasarinė šokio pynė“ organizuojama nuo 2006 m. balandžio mėn. Renginys organizuojamas Vilkaviškio kultūros centre. Jame  dalyvauja šokėjai iš visos Lietuvos. Festivalyje vyrauja įvairūs šokio stiliai – nuo lietuvių liaudies iki modernaus šokio.


Padėkos vakaras

Padėkos vakaras – tradicinis gegužės mėnesį vykstantys renginys, kuriame prisimenama, kuo praėję metai buvo geri, dosnūs bendruomenei. Šio renginio metu pasidžiaugiama žmonėmis, pildančiais gerų darbų aruodą. Padėkos raštais, gimnazijos suvenyrais apdovanojami visi gimnazistai ir kolektyvai, garsinę Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos vardą olimpiadose, konkursuose. Taip pat pagerbiami  mokytojai, padėję pasiruošti olimpiadoms ir konkursams.


Bendruomenės diena

Bendruomenės diena – tai paskutinio skambučio šventė ir netradicinio ugdymo diena. Abiturientai dalyvauja šv. Mišiose ir į gimnaziją sugrįžta lydimi orkestro. Netradicinių pamokų metu mokiniai telkiami bendroms veikloms, skatinančioms toleranciją, pagarbą, nuoširdumą, meilę, gerumą. Abiturientams vyksta integruota pamoka, kurią veda skirtingų dalykų mokytojai. Klasių vadovų pamokai pasibaigus, abiturientai kviečia į atsisveikinimo su mokykla renginį aktų salėje. 


Brandos atestatų abiturientams įteikimo šventė

Brandos atestatų įteikimo šventė organizuojama liepos mėnesį. Abiturientai prisimena mokslo kelionę, džiaugiasi pasiekimais, dėkoja draugams, tėvams, mokytojams ir klasių vadovams.