Ugdymo turinio atnaujinimas

Dalyko bendroji programa Pagrindinis ugymas
(PDF formatu)
Vidurinis ugdymas
(PDF formatu)
Biologija

Rengiama

Chemija Rengiama
Dailė Rengiama
Dorinis ugdymas (etika) Rengiama
Dornis ugdymas (tikyba) Rengiama
Ekonomika ir verslumas Rengiama
Fizika Rengiama
Fizinis ugdymas Rengiama
Geografija Rengiama
Informacinės technologijos Rengiama
Istorija Rengiama
Lietuvių kalba ir literatūra Rengiama
Matematika Rengiama
Muzika Rengiama
Pilietiškumo pagrindai Rengiama
Šokis Rengiama
Teatras Rengiama
Technologijos Rengiama
Užsienio kalba (pirmoji) Rengiama
Užsienio kalba (antroji) Rengiama