Kontaktai

Įstaigos kodas: 190484769
Įstaigos adresas: Vilkaviškio „Aušros“ gimnazija. Vienybės g. 52, Vilkaviškis LT-70161.
El. Paštas: rastine@vilkaviskioausra.eu

Direktorius:
Tel. (8 342) 20 950
 
Direktoriaus pavaduotoja(s) ugdymui
Tel. (8 342) 20 949
 
Raštinė
Tel. (8 342) 20951; mob. 8 618 29030
 
Buhalterija
Tel. 8 342) 20 951; mob. 8 618 29010