Socialinis pedagogas

Mokykloje pagalbą mokiniams ir jų tėvams teikia

Socialinė pedagogė Rita Bandžiulienė

El. p.: ausrospedagogai@gmail.com
Tel.: 8 664 04765
manodienynas.lt dienyne

KONSULTACIJŲ LAIKAS
Pirmadienis 9.00–13.00
Antradienis 8.00–12.00
Trečiadienis 9.00–12.00
Ketvirtadienis 10.00–14.00
Penktadienis 8.00–11.00

Socialinis pedagogas – tai vaiko užtarėjas visose kritinėse situacijose, tarpininkas tarp vaiko, šeimos ir kitų specialistų, siekiant spręsti iškilusias problemas.

VEIKLOS TIKSLAS – Pagrindinį dėmesį sutelkti gimnazijos nelankymo ir mokinių socialinėms problemoms spręsti bei įgyvendinti mokinių teisę į mokslą, sudaryti prielaidas pozityviai vaikų  socializacijai ir pilietinei brandai.

VEIKLOS UŽDAVINIAI:

  1. Rūpintis mokinių integracija ir adaptacija gimnazijoje.
  2. Teikti mokiniams socialinę, informacinę pagalbą, iškilus nepalankioms mokiniui socializacijos aplinkybėms.
  3. Spręsti mokinių gimnazijos nelankymo problemas.
  4. Teikti pagalbą mokiniams kritiniais asmenybės vystymosi tarpsniais.
  5. Vykdyti prevencinę veiklą gimnazijoje.
  6. Organizuoti projektinę veiklą gimnazijoje.

Socialinio pedagogo veiklą reglamentuojantys dokumentai:

Kompleksinės pagalbos lankstinukas