Finansinių ataskaitų rinkiniai, 2021 m.

2021 m. 4-ojo ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

  Paaiškinimas Dokumentas
1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2021 m. gruodžio 31 d. duomenis
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2021 m. gruodžio 31 d. duomenis
3. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 2021 m. gruodžio 31 d. duomenis
4. Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal gruodžio 31 d. duomenis
5. Pinigų srautų ataskaita pagal 2021 m. gruodžio 31 d. duomenis
6. Aiškinamasis raštas

2021 m. 3-ojo ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

  Paaiškinimas Dokumentas
1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2021 m. rugsėjo 30 d. duomenis
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2021 m. rugsėjo 30 d. duomenis
3. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 2021 m. rugsėjo 30 d. duomenis
4. Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2021 m. rugsėjo 30 d. duomenis
5. Pinigų srautų ataskaita pagal 2021 m. rugsėjo 30 d. duomenis
6. Aiškinamasis raštas

2021 m. 2-ojo ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

  Paaiškinimas Dokumentas
1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2021 m. birželio 30 d. duomenis
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2021 m. birželio 30 d. duomenis
3. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 2021 m. birželio 30 d. duomenis
4. Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2021 m. birželio 30 d. duomenis
5. Pinigų srautų ataskaita pagal 2021 m. birželio 30 d. duomenis
6. Aiškinamasis raštas

2021 m. 1-ojo ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

  Paaiškinimas Dokumentas
1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2021 m. kovo 31 d. duomenis
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2021 m. kovo 31 d. duomenis
3. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 2021 m. kovo 31 d. duomenis
4. Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2021 m. kovo 31 d. duomenis
5. Pinigų srautų ataskaita pagal 2021 m. kovo 31 d. duomenis
6. Aiškinamasis raštas