Muziejus

Mokyklos muziejaus tikslas – padėti moksleiviams pažinti savo mokyklos, mokyklos bendruomenės istoriją, savo veikla prisidėti prie gimnazijos vertybių suvokimo ir puoselėjimo.

Muziejus buvo įkurtas 2004 spalio 16 dieną pasitinkant mokyklos 25-metį. Muziejaus įkūrėjas ir vadovas 2004–2019 m. – istorijos mokytojas Valdemaras Sledžius, tačiau ir kiti mokytojai daug prisidėjo prie muziejaus kūrimo. Pirmuosius eksponatus muziejui pristatė mokytojai: V. Kučiauskienė, A. Buragienė, V. Balandienė, V. Unguraitienė. Nuo 2019 m. rugsėjo muziejui vadovauja istorijos mokytoja Kristina Medelienė.

Muziejuje veikia nuolatinės ekspozicijos: Mokyklos simboliai, Mokyklos istorija, Mokyklos vadovai, Mokiniai – mokytojai ir kt.

Muziejuje nuolat vedamos mokyklos istorijos pamokos moksleiviams, organizuojama Pirmokų diena, kurios metu I klasių mokiniai pirmą kartą apsilanko muziejuje ir susipažįsta su gimnazijos istorija. Priimami svečiai iš kitų mokyklų, čia mėgsta lankytis mokyklą baigę mokiniai.

Moksleiviams parengiamos ekspozicijos, skirtos Vasario 16-ajai ir Kovo 11-ajai, kurios padeda labiau suvokti lemtingų mūsų istorijos įvykių esmę. Muziejuje vedamos įvairių dalykų pamokos, dalykų integruotos pamokos, vyksta klasių valandėlės, pamokos organizuojamos Aušros dienai paminėti.

Į muziejaus veiklą stengiamasi įtraukti ir mokytojus, minima Europos kalbų diena, dalijamasi atostogų kelionių po užsienio šalis įspūdžiais.

Muziejuje lankėsi pedagogų delegacija iš Danijos Vyborgo miesto, Heinonen šeima iš Suomijos.

Muziejus ir Kraštotyros būrelio nariai, pristatydami mokyklos 30-mečio jubiliejų, parengė ekspoziciją, skirtą mokyklos praeičiai, ir talkino leidžiant leidinį Trys mokyklos dešimtmečiai. „Aušros“ vardo dienos proga ir mokyklos 40-ojo jubiliejaus šventės Sugrįžimai metu muziejuje lankėsi mokytojai senjorai.

Muziejus laukia lankytojų.