ERASMUS+

Gimnazija, parengusi projektą programai ERASMUS+, skirtą švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto sritims Europoje remti, 2023–2024 m. įgyvendina Europos Sąjungos finansuojamą projektą ATEITIS YRA DABAR: KELIONĖ Į TVARUMĄ. (projekto Nr. 2023-1-LT01-KA122-SCH-000134434).

Projekto „Ateitis yra dabar: kelionė į tvarumą“ darbo grupė:

     Andžela Grikietienė, anglų k. mokytoja metodininkė, projekto koordinatorė – atsakinga už projekto administravimą skaitmeninėje erdvėje, mobilumo vizitų organizavimą, bandradarbiavimą su gimnazijos grupes priimančiomis organizacijomis, projekto rezultatų sklaidą,.  
     Arūnas Serneckas, Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos direktorius – atsakingas už projekto valdymą ir administravimą (projekto veiklų administravimą, projekto rezultatų sklaidą ir kt.).
     Daiva Paškauskienė, biologijos mokytoja ekspertė – atsakinga už projekto veiklų organizavimą ir įgyvendinimą.
     Eglė Burbienė, anglų k. mokytoja metodininkė – atsakinga už projekto administravimą skaitmeninėje erdvėje, mobilumo vizitų organizavimą,  projekto veiklų organizavimą ir įgyvendinimą, projekto rezultatų sklaidą.
     Eglė Baltrušaitienė, finansininkė – atsakinga už projekto finansų valdymą.
     Neringa Bartelienė, fizikos vyresnioji mokytoja, mokinių tėvų atstovė – atsakinga už projekto veiklų organizavimą ir įgyvendinimą.
     Rasa Laukaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – atsakinga už projekto veiklų administravimą, projekto rezultatų sklaidą.
     Emilija Mekšraitytė, IIA klasės mokinė – atsakinga už projekto veiklų įgyvendinimą ir projekto rezultatų sklaidą.
     Dominykas Štaraitis, IIA klasės mokinys – atsakingas už projekto veiklų įgyvendinimą ir projekto rezultatų sklaidą.
     Milda Kalavinskaitė, IIA klasės mokinė – atsakinga už projekto veiklų įgyvendinimą ir projekto rezultatų sklaidą.

Projekto ATEITIS YRA DABAR: KELIONĖ Į TVARUMĄ veiklos

Veikla

Nuoroda

Partnerių iš Lenkijos vizitas gimnazijoje. https://www.vilkaviskioausra.eu/erasmus-ateitis-yra-dabar-kelione-i-tvaruma