Pažangos plano įgyvendinimas

Projekto „Tūkstantmečio mokyklos II“ švietimo pažangos plano įgyvendinimas

Veiklos nr. Veikla Įgyvendinimas
INFRASTRUKTŪRA
2 Mokymo(si) savipagalbos kabineto įrengimas  
9 Kūrybiškumo edukacinės erdvės įrengimas   
10 Kalbų laboratorijos įrengimas tarptautiškumą ir toleranciją stiprinančių kultūrinio ugdymo veiklų įgyvendinimui  
19 Gamtos mokslų edukacinės erdvės įrengimas   
20 Informacinių technologijų kabinetų atnaujinimas  
21 Verslo, ekonomikos mokymo kabineto įrengimas  
ĮRANGA IR MOKYMO PRIEMONĖS
31 Mokymo(si) savipagalbos kabineto įranga 
 • 5 nešiojamieji kompiuteriai
 • 5 kompiuterinės pelės
 • 2 spausdintuvai
40 Įranga ir priemonės Kūrybiškumo edukacinei erdvei  
41 Įranga ir priemonės projektui „Kultūra ir mes“   
42 Kalbų laboratorijos įrengimas, tarptautiškumą ir toleranciją stiprinančių kultūrinio ugdymo veiklų įgyvendinimui
 • 21 nešiojamas kompiuteris
 • 21 kompiuterinė pelė
50 Platforma 1–12 kl. mokinių matematiniam ugdymui. Visos mokyklos (organizuoja Savivaldybė)  
55 Įranga ir priemonės informacinių technologijų kabinetams  
56 Įranga ir priemonės gamtos mokslų teoriniams kabinetams.  
57 Kompiuterinės įrangos atnaujinimas
 • 52 nešiojamieji kompiuteriai
 • 52 kompiuterinės pelės
 • 10 interaktyvių ekranų
 • 20 interneto skirstytuvų (8 portų)
 • 8 interneto skirstytuvai (24 portų)
 • 6 belaidžio interneto maršrutizatoriai
 • 3 belaidžio interneto signalo stiprintuvai
 • 2 daugiafunkciai spausdintuvai
 • 1 dokumentų kamera
 • 1 modulinis kištukas
 • 1 interneto laidas (305 m.)
58 Įranga ir priemonės verslo, ekonomikos mokymo kabinetui   
MOKYKLŲ VADOVŲ IR PEDAGOGŲ KOMPETENCIJŲ STIPRINIMAS
70 Vadovų kompetencijų (asmeninio veiksmingumo, praktinio sprendimų įgyvendinimo) stiprinimas  
71 Stažuotės vadovams pažangiose Lietuvos ir Estijos mokyklose  
73 Lyderystės ir emocinio intelekto tobulinimas (ilgalaikė mokymų programa)   
75 Pedagogų stažuotė Estijoje „Bendradarbiaujantis valdymas ir lyderystė mokykloje“   
80 Mokytojų kompetencijų tobulinimas įtraukiojo ugdymo įgyvendinimui  
81 Stažuotės pagalbos mokiniui specialistams  
85 Kultūrinio ugdymo mokymai ir integruoto kultūrinio ugdymo programos sukūrimas  
90 Veiklos matematikos mokymosi pasiekimams gerinti (mokymai, stažuotė, konsultacijos) 
TINKLO MOKYKLŲ IŠTEKLIŲ PRIEINAMUMO GERINIMAS
92 TŪM programos veiklų koordinavimui  
93 TŪM veiklų koordinatorių įdarbinimas
 • Kultūrinio ugdymo koorinatorė – Rasa Laukaitienė, dirketoriaus pavaduotoja ugdymui
 • Lyderystės veikiant koordintorė – Rasa Kvirevičienė, lietuvių kalbos mokytoja, metodininkė
 • STREAM veiklos koordinatoriai – Rasa Tremnerienė, chemijos mokytoja, metodininkė ir Antanas Budrys, kompiuterinių sistemų specialistas
UGDYMO VEIKLŲ IR UŽSIĖMIMŲ ORGANIZAVIMAS
98 Patirties ir gerųjų praktikų pasidalijimo susitikimai su Kalvarijos r. savivaldybės TŪM komanda  
109 Projekto „Kultūra ir mes“ įgyvendinimas
125 Lyderystė „mokymuisi“ konferencija mokiniams, mokytojams ir tėvams  
126 Konsultacijos mokymo(si) savipagalbos kabinete  
127 Menų ir technologijų dalykų neformaliojo švietimo būreliai kūrybiškumo edukacinėje erdvėje 9–12 klasių mokiniams  
128 Tarptautiškumo ir tolerancijos stiprinimui skirtos ilgalaikės kultūrinio ugdymo programos, integruojančios kalbų, istorijos ir meno dalykų ugdymą, sukūrimas ir įgyvendinimas  
129 Integruotų gamtos mokslų STEAM ugdymo veiklų organizavimas ir įgyvendinimas 9-11 klasių mokiniams  
130 Verslumo skatinimo būrelio veikla matematikos, finansinio raštingumo įgūdžių lavinimui  
131 Vasaros stovyklų organizavimas mokiniams