Psichologas

Gimnazijoje dirba psichologas, kuris teikia konsultacijas visiems gimnazijos bendruomenės nariams.

El.p.: psichologe@vilkaviskioausra.eu

Kontaktinis darbo laikas:

Savaitės dienos Kontaktinis darbo laikas
Pirmadienis
Antradienis- 8.00–12.00 / 12:30–14:30
Trečiadienis
Ketvirtadienis
Penktadienis 8.00–13.00

Pateikti rūpimus klausimus galite ir el.p.: psichologe@vilkaviskioausra.eu

Psichologinės pagalbos uždaviniai:

  • Padėti spręsti mokinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas;
  • Stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą bendrauti su mokiniais, turinčiais    psichologinių problemų;
  • Padėti laiduoti palankias psichologines sąlygas ugdymo(si) procese.

Psichologo veiklos sritys:

  • Konsultavimas: mokinio (vaiko) asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, tiesioginio poveikio būdų numatymas, darbas su mokiniu taikant psichologinio konsultavimo technikas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais su mokinio (vaiko) ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas;
  • Įvertinimas: mokinio (vaiko) galių ir sunkumų įvertinimas, nustatant raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius;
  • Švietimas: mokinių (vaikų), tėvų (globėjų, rūpintojų), pedagogų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
  • Psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas (mokyklos bendruomenės grupių tyrimas), prevencinių priemonių bei programų rengimas, organizavimas ir įgyvendinimas.

Konfidencialumas: Informacija apie psichologinės pagalbos gavėją, jo problemos turinį ir teiktą psichologinę pagalbą yra konfidenciali. Ji gali būti prieinama tik specialistams ar kitiems asmenims, kurie susiję su jo asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimu, gavus pagalbos gavėjo sutikimą.

Nemokamą psichologinę pagalbą Tau gali suteikti:

Emocinės pagalbos tarnybos Telefono numeris Darbo laikas
Vaikų linija 116 111 11–23 val.
Jaunimo linija 8 800 28888 Visą parą
Vilties linija, psichologinė pagalba suaugusiems 116 123 Visą parą
Vilkaviškio ŠPT psichologas (telefoniniai pokalbiai mokami) 8 699 43476 8–17 val. darbo dienomis

„Kiekviena problema turi sprendimą. Vienintelis sunkumas jį surasti“  (E. Nefas.)