III klasė

PROGRAMINĖS LITERATŪROS SĄRAŠAS

Pageidautina, jog mokiniai perskaitytų vidutiniškai vieną neprograminės literatūros knygą per mėnesį. Rekomenduojamos literatūros priskyrimas konkrečiai klasei sąlygiškas (I klasės mokinys gali skaityti knygas ir iš kitoms klasėms siūlomų sąrašų).

Per pamokas nagrinėjamų ir rekomenduojamų perskaityti literatūros kūrinių sąrašas (III gimnazijos klasei).

I. Programinė literatūra

 • Mažvydas M. „Katekizmas“ (prakalba)
 • Daukša M. „Postilė“ (prakalba)
 • Radvanas J. „Radviliada“ (I d. 31-96 eil., III d. 85 – 169 eil.)
 • Šekspyras V. „Hamletas“, „Sonetai“ 1, 5, 24, 65, 116, 132, 154
 • Sarbievijus M. K. „Lyrika“ (pasirinkti eilėraščiai)
 • Gėtė J. V. „Faustas“ (I dalis), II dalies pabaiga
 • Donelaitis K. „Metai“
 • Mickevičius A. „Romantika“, „Odė jaunystei“, „Akermano stepės“, „Vėlinės“ II, IV dalys, poema „Ponas Tadas“ 1-40 eil.
 • Baranauskas A. „Anykščių šilelis“
 • Kudirka V. „Tautiška giesmė“, „Varpas“, „Labora!“, „Iš mano atsiminimų keletas žodelių“
 • Maironis. „Pavasario balsai“
 • Dostojevskis F. „Nusikaltimas ir bausmė“
 • Biliūnas J. Apsakymai („Vagis“, „Ubagas“, „Kliudžiau“ ir kt.); „Liūdna pasaka“
 • Šatrijos Ragana. „Sename dvare“
 • Vaižgantas. „Dėdės ir dėdienės“, „Nebylys“
 • Krėvė V. „Skirgaila“
 • Nėris S. „Prie didelio kelio“

II. Knygos apie autorius, memuarai, kritikos straipsniai, dienoraščiai

 • Bašliaras G. „Svajonių džiaugsmas“
 • Beresnevičius G. „Lietuvių religija ir mitologija“
 • Brodskij J. „Poetas ir proza“
 • Červinskienė E. „Dostojevskis“
 • Estes C. P. „Bėgančios su vilkais“
 • Eliade M. „Amžinojo sugrįžimo mitas“
 • Greenblatt S. „Vilas ir pasaulio valia“ (apie V. Šekspyrą)
 • Kavolis V. „Vyras ir moteris lietuvių kultūroje“
 • Kliukaitė N. „Šatrijos Ragana“
 • „Lietuvių literatūros istorija XIX amžiuje“
 • Piročkinas A. „Devyneri Adomo Mickevičiaus metai“
 • Slonim M. „Trys Dostojevskio meilės“
 • Ruseckaitė A. „Šešėlis JMM: Maironio gyvenimo meniniai biografiniai etiudai“
 • Telksnytė M., Račkaitis V. „Į aukštą kalną“ (apie J.Biliūną)

III. Rekomenduojama literatūra

 • Axelsson M. „Balandžio ragana“
 • Dantė. „Dieviškoji komedija“ („Pragaras“)
 • Eko U. „Paslaptingoji karalienės Loanos liepsna“, „Fuko švytuoklė“
 • Gary R. „Aušros pažadas“
 • Fowles J. „Magas“, „Prancūzų leitenanto moteris“, „Kolekcionierius“
 • Ivanauskaitė J. „Kelionių alchemija“, „Švelnūs tardymai“
 • Makine A. „Prancūziškas testamentas“
 • Markesas G. G. „Apie meilę ir kitus demonus“
 • Nothomb A. „Tikrinių vardų žodynas“, „Baimė ir drebėjimas“
 • Ondaatjė M. „Anglas ligonis“
 • Parulskis S. „Nuogi drabužiai“, „Trys sekundės dangaus“
 • Šiškin M. „Laiškų knyga“
 • Schlink B. „Skaitovas“
 • Tokarščuk O. „Praamžiai ir kiti laikai“
 • Tournier M. „Kasparas, Melchioras ir Baltazaras“
 • Užurka J. „Gediminas. Vytautas Didysis. Mindaugas“
 • Vonegutas K. „Skerdykla Nr. 5“
 • Wassmo H. „Dinos knyga“, „Aštuntas susitikimas“