IV klasė

PROGRAMINĖS LITERATŪROS SĄRAŠAS

Pageidautina, jog mokiniai perskaitytų vidutiniškai vieną neprograminės literatūros knygą per mėnesį. Rekomenduojamos literatūros priskyrimas konkrečiai klasei sąlygiškas (I klasės mokinys gali skaityti knygas ir iš kitoms klasėms siūlomų sąrašų).

Per pamokas nagrinėjamų ir rekomenduojamų perskaityti literatūros kūrinių sąrašas (IV gimnazijos klasei).

I. Programinė literatūra

 • Savickis J. Novelės („Vagis“, „Kova“, „Fleita“, „Ad astra“, „Jono Graužos nuotykiai“, „Mėnesiena“)
 • Mykolaitis – Putinas V., „Tarp dviejų aušrų“, „Altorių šešėly“
 • Nėris S. „Prie didelio kelio“
 • Mačernis V. „Metai“ (pasirinkti sonetai)
 • Krivickas B. (pasirinkti eilėraščiai)
 • Aistis J. (pasirinkti eilėraščiai)
 • Radauskas H. Eilėraščiai
 • Kafka F., „Metamorfozė“
 • Kamiu A., „Svetimas“
 • Sruoga B., „Dievų miškas“
 • Škėma A., „Balta drobulė“
 • Katiliškis M. „Miškais ateina ruduo“
 • Granauskas R. „Su peteliške ant lūpų“
 • Aputis J. „Keleivio novelės“ („Dobilė. 1954 metų naktį“, „Šūvis po Marazyno ąžuolu“, „Autorius ieško išeities“, „Horizonte bėga šernai“ ir kt., pasirinkti apsakymai)
 • Vilimaitė B. Novelės („Žinios apie mylimą žmogų“, „Namai“, „Apsiaustas“, „Kandžių sukapotas“, „Dzūkė mergaitė“)
 • Ivaškevičius M. „Madagaskaras“
 • Juknaitė V. „Išsiduosi. Balsu“
 • Marcinkevičius Just. „Mažvydas“, pasirinkti eilėraščiai
 • Vaičiūnaitė J. (pasirinkti eilėraščiai)
 • Martinaitis M. (pasirinkti eilėraščiai)
 • Geda S. (pasirinkti eilėraščiai)
 • Milošas Č. (pasirinkti eilėraščiai)
 • Miliauskaitė N. (pasirinktas poezijos rinkinys)
 • Marčėnas A. „Eilinė“ (pasirinkti eilėraščiai)
 • Kunčinas J. „Tūla“
 • Venclova T. (pasirinkti eilėraščiai)

 II. Knygos apie autorius, memuarai, kritikos straipsniai, dienoraščiai

 • „Algirdo Juliaus Greimo ir Aleksandros Kašubienės laiškai“
 • „Antanas Škėma ir slinktys lietuvių literatūroje (kolektyvinė monografija)“
 • „Bliuzas Ričardui Gaveliui“
 • „Moteris su lauko gėlėmis“ (apie N.Miliauskaitę)
 • „Neužmirštamas Vaižgantas: atsiminimai, esė, laiškai“
 • „Pokalbiai su Sigitu Parulskiu“
 • „Skaitome novelę“
 • Aistis J. „Milfordo gatvės elegijos“
 • Alekna V. „Salomėja“
 • Daujotytė V. „Moters dalis ir dalia“
 • Daujotytė V. „Tragiškasis meilės laukas apie Sigitą Gedą: iš poezijos, užrašų, refleksijų“
 • Kubilius V. „XX a. lietuvių literatūra“
 • „Lietuvių literatūros istorija XX amžius I pusė, 1 knyga“
 • „Lietuvių literatūros istorija XX amžius II pusė, 2 knyga“
 • Lipskis S. „Išsivadavimas“ (biografinis romanas apie V. Mykolaitį – Putiną)
 • Marcinkevičius Just. „Dienoraštis be datų“
 • Martinaitis M. „Mes gyvenome“ (2010 m. Metų knyga)
 • Martinaitis M. „Prilenktas prie savo gyvenimo“
 • Matulaitienė S. „Poezijos gramatika“
 • Nyka-Niliūnas A. „Dienoraščio fragmentai“ (I-II d.)
 • Nastopka K. „Prasmių poetika“
 • Pabarčienė R. „Kuriančioji priklausomybė“
 • Sakalauskas T. „Duetai“
 • Sakalauskas T. „Regėjimų naktis“ (apie poetą V. Mačernį)
 • Šilbajoris R. „Netekties ženklai“
 • Tūtlytė R. „Eilėraščio skaitymas“
 • Tūtlytė R. „Išliekanti lyrika“
 • Vaičiulaitis A. „Knygos ir žmonės“
 • Vaičiūnaitė J. „Vaikystės veidrody“
 • Venclova T. „Manau, kad…“
 • Zaborskaitė V. „Eilėraščio menas“

 III. Rekomenduojama literatūra

 • Aškinytė R. „Lengviausias“
 • Baranova J. „Baimė nuskęsti“, „Literatūra ir filosofija“
 • Claudel P. „Pilkosios sielos“ (2010 m. Metų vertimas)
 • Conroy P. „Pajūrio muzika“
 • Černiauskaitė L. S. „Kvėpavimas į marmurą“, „Kambarys jazmino krūme“
 • Eltang L. „Akmeniniai klevai“
 • Gavelis R. „Jauno žmogaus memuarai“, „Vilniaus pokeris“, „Vilniaus džiazas“
 • Granauskas R. „Jaučio aukojimas“, „Duonos valgytojai“, „Trys vienatvės“, „Iš šventųjų gyvenimo“
 • Grušaitė G. „Neišsipildymas“
 • Ivaškevičius M. „Mistras“
 • Juknaitė V. „Stiklo šalis“, „Ponios Alisos gimtadienis“
 • „Kitoks Vilius Orvidas“
 • Kafka F. „Procesas“
 • Kajokas D. „Dykinėjimai“ ( 3-5 pasirinktos esė)
 • Kalinauskaitė D. „Niekada nežinai“
 • Kamiu A. „Sizifo mitas“, „Kaligula“
 • Kuklietytė E. „Šešėlių verpėja“, „Laukinės Todės istorija“
 • Lidgren T. „Dorė biblija“, „Kamanių medus“
 • Matulevičiūtė A. „Ilgesio kojos“
 • Milošas Č. „Pavergtas protas“, „Tėvynės ieškojimas“
 • Martel I. „Pi gyvenimas“
 • Müller H. „Amo sūpuoklės“, „Šiandien būčiau geriau savęs nesutikusi“
 • Navakas K. „Du lagaminai sniego“ (2008 m. Metų knyga)
 • Oksanen S. „Stalino karvės“, „Valymas“
 • Papievis V. „Eiti“ (2010 m. Kūrybingiausia knyga)
 • Parulskis S. „Mirusiųjų“, „Nuogi drabužiai“ ( 3-5 pasirinktos esė), „Murmanti siena“, „Tamsa ir partneriai“
 • Radvilavičiūtė G. „Suplanuotos akimirkos“
 • Riccareli U. „Tobulas skausmas“ (2010 m. Metų vertimo nominantė)
 • Sabaliauskaitė K. „Silva rerum“ (2009 m. Metų knyga), „Silva rerum II“
 • Skablauskaitė J. „Sado sindromas“ (2010 m. Metų knygos nominantė)
 • Sviftas G. „Vandenų žemė“ (2010 m. Metų vertimo nominantė)
 • Šerelytė R. „Mėlynbarzdžio vaikai“
 • Šlepikas A. „Mano vardas Marytė“
 • Šileika A. „Bronzinė moteris“, „Pogrindis“