Vilkaviškio ekonomikos ir verslo akademija

Vilkaviškio ekonomikos ir verslo akademijos steigimas, sutarties pasirašymas:

VEVA – Vilkaviškio ekonomikos ir verslo akademija
Akademija jungia Vilkaviškio r. (VEVA), Panevėžio miesto (PEVA) ir Alytaus miesto (AEVA) gimnazijas.
Vilkaviškio „Aušros” gimanzija kviečia I–IV klasių mokinius įsitraukti į projektą, kurio veiklomis bus stiprinami mokinių verslumo įgūdžiai bei ugdomas finansinis raštingumas.
Akademijoje jauniems žmonėms atskleisti savo potencialą ir visapusiškai jį realizuoti padės Mykolo Romerio universiteto dėstytojai.
Baigę akademijos studijas, įgysite žinių, Jums bus įteiktas Akademijos pažymėjimas. Pasirinkusiems studijuoti ekonomiką, LAMA BPO pridės Jums 0,2–1 balo.
Užsiėmimai vyks kas antrą šeštadienį nuo 10.00 iki 12.00/13.00 val. Vilkaviškio „Aušros” gimnazijoje ir/ar nuotoliniu mokymo organizavimo būdu.

VEVA koordinatoriai gimnazijose:

  • Rasa Laukaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Vilkaviškio „Aušros“ gimnazija;
  • Daiva Tartėnienė, ekonomikos vyr. mokytoja, „Aušros“ gimnazija;
  • Gražiškių gimnazija;
  • Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija;
  • Pilviškių „Santakos“ gimnazija.

VEVA sutartis
VEVA nuostatai
VEVA bendroji programa