Naujienos

Reikalingas muzikos mokytojas

Darbo krūvis: 0,6 etato (14 kontaktinių pamokų, trys darbo dienos per savaitę).
Darbo sutarties rūšis: neterminuota.
Darbo užmokestis (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas) priklausys nuo darbo stažo ir turimos kvalifikacinės kategorijos – koeficientas nuo 7,44 iki 10,45.
Pareigybės lygis – A2.

Skaityti daugiau >>

Brandos atestatai įteikti XIII laidos abiturientams

Iškilminga brandos atestatų įteikimo šventė Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos XIII laidos abiturientams vyko Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo katedroje. Antradienio popietę į katedrą rinkosi abiturientai bei juos pasveikinti norėję artimiausieji žmonės. Dvylika metų krimtusieji mokslus pagaliau gali atsipūsti – jų rankose ilgai laukti brandos atestatai, bylojantys apie vieno gyvenimo etapo pabaigą ir kito pradžią.

Skaityti daugiau >>

Priimti į gimnaziją mokiniai

Skelbiame priimtų į gimnaziją mokinių sąrašus ir klases, kuriose jie mokysis nuo 2022–2023 m. m. pradžios.

Sveikiname mokinius ir jų tėvus (teisėtus vaiko atstovus), tapusiais Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos bendruomenės nariais. Viliamės, kad Jūsų lūkesčiai gimnazijoje ir pastangos mokytis bus vainikuotos rezultatais, kurių tikitės.

Skaityti daugiau >>

Mokytojai tobulino kvalifikaciją

Birželio 22 d. gimnazijos bendruomenei buvo organizuotas seminaras „Ugdymo įstaigos darbuotojų emocinio intelekto lavinimo bei profesinio meistriškumo pamokos, užtikrinant asmeninę mokinio pažangą“. Seminarą vedė Asta Blandė, psichologė, edukologė. Seminaras organizuotas, įgyvendinant Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos 2021–2022 m. m. ir 2022–2023 m. m.

Skaityti daugiau >>

Gimnazijos atstovai tarptautinėje konferencijoje Seinuose

Birželio 21 d. mūsų gimnazijos atstovai, parengę verslo planą ir pateikę idėją kaip jį įgyvendinti, dalyvavo konferencijoje „Tarpvalstybinio bendradarbiavimo katalizatorius „Targovisko-Turgus“. Konferencija vyko Seinuose, įgyvendinant projektą „Tarpvalstybinio bendradarbiavimo katalizatorius „Turgus-Targovisko“.  Pagrindinis projekto tikslas – skatinti jaunimo verslumą iš Alytaus, Marijampolės, Birštono bei Suvalkų regionų.

Skaityti daugiau >>

Dalyvavome eTwinning projekte „Share and Learn“ (Dalinkis ir mokykis)

Nors dalyvavimas įvairiuose projektuose jau tapo kasdienybe, bet neprarado savo naudingumo ir patrauklumo.

Šiais mokslo metais anglų kalbos būrelio “Mokėsi anglų kalbą- žinosi kelią”, kurį sudarė IAa ir IIB klasių mokiniai, nariai kartu su bendraamžiais iš Ispanijos, Italijos, Prancūzijos, Kroatijos, Vengrijos ir Turkijos dalyvavo tarptautiniame eTwinning projekte „Share and Learn“ (Dalinkis ir mokykis).

Skaityti daugiau >>