Metodinė diena

Tradiciškai besibaigiant mokslo metams gimnazijos Metodikos taryba organizuoja metodinę dieną, kurios tikslas – pasidalinti gerąja patirtimi. Birželio 3 d. įvyko metodinė diena – seminaras „Kompetencijų ugdymas atnaujinto turinio kontekste“.

Seminarą pradėjo direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Šlivinskienė, kuri išsamiai aptarė mokytojų kompetencijas, pristatė jų tobulinimo būdus ir vertinimą. Apie kūrybiškumo kompetencijos ugdymą pranešimus skaitė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja J. Dapkūnaitė bei dailės mokytoja R. Viktažentienė. Anglų kalbos mokytoja D. Čėsnienė pasidalino patirtimi, kaip pamokose taiko savivaldų mokymą(si) ir ugdo mokinių kritinį mąstymą. Apie MMB bendrovių veiklą ir kaip ugdomos kompetencijos per praktiką kalbėjo ekonomikos mokytoja D. Tartėnienė, o matematikos mokytoja L. Mikelaitienė pristatė įvairias skaitmenines priemones, kurias galima taikyti pamokose. Aktualia lyderystės tema pranešimą paruošė fizikos mokytoja N. Bartelienė, kuri akcentavo lyderystės svarbą šiuolaikiniame ugdymo procese. Naudingų patarimų, kaip susikalbėti mokiniui ir mokytojui, pateikė tikybos mokytoja V. Balandienė. Apie klasės efektyvų valdymą pranešimą skaitė tikybos mokytoja V. Balandienė ir vokiečių k. mokytoja J. Būdininkienė. Po įdomių ir naudingų pranešimų mokytojai vyko į Virbalio senųjų amatų centrą, kur vyko edukacinės veiklos: duonos kepimas, žvakių liejimas, audimas.

Metodikos tarybos pirmininkė Vaida Kainauskienė