Simona Matulaitytė

2017–2018 m. m. 56-osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados rajono etape užėmė III vietą.

2017–2018 m. m. Lietuvių kalbos ir literatūros rajoninėje olimpiadoje užėmė III vietą.