Dailės ir technologijų mokytojas

Pareigybės pavadinimas: dailės ir technologijų mokytojas.

Darbo krūvis: apie 0,53 etato, 2–3 d. d. per savaitę.

Darbo sutarties rūšis: terminuota (yra galimybė pasibaigus termino aplinkybei, dirbti neterminuotai. Darbo užmokestis priklausys nuo darbo stažo ir turimos kvalifikacinės kategorijos – koeficientas nuo 6,36 iki 9,02.
Pareigybės lygis – A2.

 Reikalavimai pretendentui:

Ne žemesnis kaip aukštasis, aukštesnysis išsilavinimas, įgytas iki 2009 metų, ar specialusis vidurinis įgytas iki 1995 metų) ir pedagogo (dailės (dalyko), dailės ir technologijų (dalykų) bakalauro profesinė kvalifikacija, švietimo ir ugdymo studijų (pedagogikos) kryptis.

 Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (pateikiamas priedas).
  2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
  3. Išsilavinimą, kvalifikacinę kategoriją patvirtinančių dokumentų kopijas.
  4. Gyvenimo aprašymą.
  5. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas: specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų (60 val.) programos pažymėjimą, gebėjimų naudotis informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis kompetencijų dokumentų (pažymėjimų, pažymų) kopijas.
  6. Galima pateikti buvusių darboviečių vadovų rekomendacijas.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentų pateikti dokumentai registruojami.

Atranka istorijos mokytojo ir klasės vadovo pareigoms užimti – pokalbis.
Pokalbis numatomas 2019 m. liepos 18 d. nuo 15.00 val.

 Dokumentai priimami nuo 2019 m. liepos 2 d. iki liepos 15 d.

Dokumentai priimami darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val., penktadieniais – 9.00–15.00 val. 101 kab. (raštinė) Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijoje, Vienybės g. 52, Vilkaviškis, elektroniniu paštu ausros.rastine@vilkaviskis.lt arba registruotu paštu.

Informacija teikiama tel. 8 342 20950, el. paštas – direktorius@vilkaviskioausra.eu
Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, išdėstytus aukščiau ir laiku pateikę visus dokumentus, bus informuojami ir kviečiami į pokalbį.

Skelbimo data – 2019 m. liepos 1 d.