Balandžio 7 d. – Pasaulinė Sveikatos diena!

Šią savaitę gimnazijoje pasinėrėme į sveikatos tematiką… Pagalbos mokiniui specialistės, susitikimų su mokiniais metu, supažindino juos su svarbiausiais aspektais apie sveiką gyvenimo būdą. Vyko diskusijos apie fizinį aktyvumą, mitybos įpročius, psichinę sveikatą, poilsį bei mokiniai buvo skatinami įžvelgti įvairias galimybes pagerinti savo gyvenimo būdą.

Susitikimo metu mokiniai prisidėjo prie sveiko gyvenimo būdo sklaidos, kurdami plakatus, kuriuose labai vaizdžiai ir unikaliai išryškino svarbiausius sveikos gyvensenos aspektus.

Pasaulinės sveikatos dienos paminėjimas ne tik paskatino kūrybiškumą ir sveikos gyvensenos sąmoningumą, bet ir sukūrė bendruomenės dvasią, siekianti bendros gerovės ir sveikatingumo.